2016. június 19. vasárnap


David Potter: A 9. parancsolat: Ne hazudj! (38p)
Igeszakasz: 2Móz. 20:16
A 9. parancsolat lényege: mindig mondj igazat!
Ha egy történetről, melyről mindenki tudja, hogy kitaláció, akkor az nem hazugság. Iyenek pl. a bibliai példázatok is. A hazugság szándékos megtévesztés.
Az emberiség tele van a hazugság szeretetével.
A hazugság tönkreteszi a bizalmat.
"Ezek azok a dolgok, amelyeket cselekedjetek: Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával: igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban." (Zak 8:16)
"Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz." (3Ján 1:12)
"Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot; forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek!" (Péld 31:8-9)
"Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak." (3Móz 19:15)
"A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából." (Péld 14:5)
"Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok." (Péld 14:25)
"Hát ezt akarva, vajon könnyelműen cselekedtem-e? vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen? De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem." (2Kor 1:17-18)
Ha mást teszel, mint amit mondasz, akkor nem vagy megbízható. Ha esküdöznöd kell valamiről, akkor nem vag megbízható. Az igen legyen igen, a nemed nem, és akkor nincs szükséged eskükre.
Istennek minden kommunikációja igaz! (Jn. 17:17 "A te Igéd igazság!") Isten gyűlöli a hazugságokat.
Isten éles különbséget tesz az igazság és a hazugság között, mint ahogyan a szent és a közönséges között is különbséget tesz.
A propaganda lényege, hogy minél nagyobb és hangosabb egy hazugság, annál könnyebben elhiszik az emberek.
A posztmodernizmus mást mond: "Az igazság nem olyasmi, amit felismerünk, hanem amit csinálunk". A posztmodernizmus már csak azért sem lehet igaz, mert a posztmodernizmus szerint az igazság nem létezik. Csak vélemények vannak. Így a posztmodernizmus is csak egy vélemény.
Ezzel szemben az igaság az, ami a valóságnak megfelelő. Olyan világban élünk, amely azt hiszi, hogy nincs különbség igazság és tévedés között.
Mi Isten népeként az igazságot képviseljük, és kötelességünk, hogy az igazságot is szóljuk. Nem elég azt mondani, "hogy ez igaz". Mert ez a mai korban csak egy véleményen lesz. Az emberek erre azt mondják, hogy "ez a te igazságod, élj e szerint. Nekem más az igazságom, én meg a szerint élek. Hangsúlyoznunk kell az igaság objektivitását, mint ami mindenkire érvényes.
Meghallgatás
cimkék: parancsolat, hazudni, hazugság, igazság, igazmondás, hamis tanúskodás, bizalom


David Potter: Márk evangéliuma - Jézus hatalma a betegségek és halál felett 1. rész (51p)
Igeszakasz: Márk 5:21-34
Jézus éppen az előző fejezetben mutatta be hatalmát a természet és a démonok felett. Ebben az igerészben a betegség és halál feletti erejét is megmutatja. Jézust ismét tömeg veszi körül és Jairus könyörögve kéri, hogy gyógyítsa meg a lányát. Jairus – római századossal szemben – arra kéri, hogy jöjjön a lányához. Lehet, hogy kevesebb hite volt a rómainál, de mégis volt legalább egy mustármagnyi. Jézus egyből elindul – mindig volt ideje az emberekre.

A vérfolyásos asszony a zsidó szertatások értelmében tisztátalan volt; el akarta titkolni kilétét és betegségét. 12 éve volt beteg és Jairus lánya is pont 12 éves. Amikor megérinti Jézus ruháját azonnal meggyógyul. Jézus kérdése a csoda után érdekes teológiai vitára adhat okot. Ha Isten, akkor miért nem tudta, hogy ki érintette meg őt? Erre az a válasz, hogy Jézusnak meg volt a hatalma ahhoz, hogy korlátozza isteni mindentudását. Az asszony eleinte el akarta titkolni tettét, mivel Jézus érintése magát Jézust is tisztátalanná tette volna a zsidó törvények értelmében. Jézus megnyugtató szavai nem csupán egy kedves elbocsájtás; maradandó békességet adott neki.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, betegség, gyógyítás, csoda, békesség


David Potter: Nehéz idők (29p)
Igeszakasz: 2Tim. 3:1-9
Ebben az igerészben Pál figyelmezteti Timótheust az utolsó napok eljövetelére. Mi az utolsó napokban élünk? Az igerészben felsorolt emberek befurakodhatnak a gyülekezetekbe, ezért ébereknek kell lennünk és ügyelni kell magunkra, nehogy nálunk is előjöjjenek ezek a tulajdonságok.
1. Magukat szeretők: az első kettő elem a listán nagyon hasonló. Nagyon önközpontú világban élünk. Isten azt szánja nekünk, hogy Krisztusnak éljünk, ne pedig magunknak.
2. Pénzsóvárgók: bűn a pénz szeretete.
3. Kérkedők: szinte bármivel lehet büszkélkedni. A büszkeség nagy bűn volt a Laodiczeabeli gyülekezetben. (Jel. 3:17)
4. Kevélyek: Akik másoknál akarnak jobbnak tűnni. A büszkeség belső motivációja.
5. Káromkodók: akik másokról-, kifejezetten Istenről mondanak rosszat. Az Istenről való hamis tanítások is ebbe ide sorolandók.
6. Szüleik iránt engedetlenek: ez a szó egy engedetlen lélekre utal, ami igencsak jellemző ebben a korban. Szülőként az kell, hogy legyen a célunk, hogy istenfélő jellemű gyermekeket neveljünk.
7. Háládatlanok: ha a szülők folyamatosan csak arra összpontosítanak, hogy a gyermeküknek örömöt szerezzenek, akkor olyan jellem fejlődik ki majd bennük, ami miatt azt fogják hinni, hogy ők a világ közepe.
8. Tisztátalanok: másszóval szentségtelenek. Ez a szó olyanokra utal, akik egyáltalán nem tisztelik Istent. Ne feledjük, hogy itt Pál olyanokról ír, akik azt állítják magukról, hogy újonnan születtek.
9. Szeretet nélkül valók: ez a szó a családtagok iránt való szeretet hiányára utal.
10. Kérlelhetetlenek: ez a szó olyan embereket takar, akikkel nem lehet egyességre jutni.
11. Rágalmazók: az eredeti görögben itt ugyan az a szó szerepel, amit ördögnek is fordítanak. A Sátán egyik tulajdonsága az, hogy hamisan vádol. (Jel. 12:10) Ha rosszat mondunk másokról, akkor olyanok vagyunk, mint az ördög.
12. Mértékletlenek: ezek azok az emberek, akik fékezhetetlenek, nem hallgatnak a tanácsra.
13. Kegyetlenek: ennek a tulajdonságnak az ellenkezője a szelídség. (Máté 11:29)
14. Jónak nem kedvelői: az ilyen embereknek szólnak az Ésa. 5:20 ítéletei.
15. Árulók: ezek az emberek hajlandóak a barátaikat feláldozni önös céljaikért.
16. Vakmerők: ezek az emberek folyamatosan csak azt csinálják, amit akarnak, függetlenül attól, hogy mások mit kérnek tőlük.
17. Felfuvalkodottak: vonatkozhat azokra, akik azt gondolják magukról, hogy mindenki másnál fontosabbak és olyanokra is, akik nem látják be saját bolondságaikat.
18. Inkább a gyönyöröknek, mint Istennek szeretői: a gyönyörök fontosabbak nekik, mint Isten.
19. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét: azok, akik azt állítják magukról, hogy újonnan született hívők már.
Az ilyen emberektől el kell fordulni, különösen akkor, ha vezetőkké és tanítókká akarnak lenni a gyülekezetben.
Meghallgatás
cimkék: utolsó idők, jellem, jellemhibák

« 2016.06.12Összes hangfelvétel 2016.06.26 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom