2016. június 26. vasárnap


David Potter: A 9. parancsolat: Ne hazudj! II. (41p)
Igeszakasz: 2Móz. 20:16
Másképpen: mondj igazat!
Posztmodern: "Az igazságot kitalálják, nem pedig megtalálják".
A posztmodern filozófia jól hangzik, de a gyakorlatban nem vitelezhető ki. A posztmodern világban nincs is hazugság, mert ha valami valakinek igaz, akkor az igaz. Francis Schaeffer ezért már az "igaz igazságról" beszélt, hogy nyomatékot adjon az objektív igazságnak.
A legrosszabb, amikor Istenről mond valaki hazugságot! "És monda az Úr nekem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is beszéltem velük; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek." (Jer 14:14)
Amikor Istenről beszélsz, a teljes igazságod mondod el róla?
Vannak, akik azt mondják, hogy hiszik, hogy Jézus Krisztus az egyetlen útja az üdvösségnek, de mellette azt is mondják, hogy emberek megtérhetnek a nélkül is, hogy tudnák kicsoda Jézus Krisztus.
Meghallgatás
cimkék: igazság, hazugság


David Potter: Márk evangéliuma - Jézus hatalma a betegségek és halál felett 2. rész (39p)
Igeszakasz: Márk 5:35-43
Mit teszel, hová fordulsz, mikor már minden remény veszve? Jairus és a vérfolyásos asszony is Jézushoz fordul. Az asszony meggyógyítása után hír jön, hogy a kislány meghalt már, ne hívja a Mestert. Jézus ekkor két parancsot mond: Ne félj, csak higyj. Mi sem kell, hogy féljünk, mert Jézus velünk van. A feléje fektetett hitet sem szabad elhagyni. A háznál már hivatásos gyászolók „dolgoznak”. Siratásuk sekélyessége hamar kiderül, amikor kinevetik Jézust. Jézus elküldi őket – nem láthatják a csodát. A csoda megtételekor azonnal feléled a kislány, ellentétben azokkal a csodákkal, miket Illésnél, Elizeusnál, Péternél és Pálnál láthatunk, mert náluk imádkozni kellett és várni. Jézus szerető gondoskodása is meglátszik a csoda utáni szavaiban. Azt parancsolja, hogy ne mondják el senkinek. Természetesen előbb-utóbb kiderül, hogy a lány él, de most arra volt szükség, hogy a család együtt legyen. Ez a parancs lehetőséget adott nekik, hogy ne kelljen a csodálkozó tömeggel bajlódniuk.
Ezekben a fejezetekben (Márk 4 és 5) 4 csodát láthattunk, melyek megmutatják Jézus hatalmát a természet felett, a démonok felett, a betegségek felett és a halál felett. Jairusnak nem volt akkora hite, mint a római századosnak, de egy mustármagnyi volt neki is. A hitét engedelmességgel mutatta meg. Az erő Istentől jön, nem pedig a mi hitünkből. Nekünk csak annyi hitre van szükségünk, hogy engedelmeskedjünk, még akkor is, amikor nem látjuk értelmét.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, betegség, gyógyítás, csoda, békesség


David Potter: Büszkeség (40p)
Igeszakasz: Jakab 4:6
A büszkeség eredete: a Sátánnál: Ezékiel 28:17. Ésaiás 14:12-14. Az embereknél: I Mózes 3:1-6. A nemzeteknél: Sodoma legnagyobb bűni nem az erkölcstelenség, hanem a büszkeség volt (Ezékiel 16:56). Büszkeség az embereknél: Nabukodonozor (Dániel 4:34) és Heródes Agrippa (Ap.Csel. 12:20-23) Winston Churchillnek tették fel egyszer a kérdést: "Milyen érzés látni a beszédei alatt, hogy a terem mindig telve van?" Churchill válasza ez volt: "Hízelgő a kérdés; mikor így érzek, eszembe jut, hogyha a politikai beszédem helyett az akasztásom lenne, kétszer ekkora lenne a tömeg."
A büszkeség jelei: a Példabeszédekben a bajkeverő tulajdonsága. (Péld. 6:17. 13:10. 28:25) A büszke ember nem fogad el tanácsokat.
Gyalázatot hoz az emberre (Péld. 11:2), mert maga Isten fogja felfedni a büszkeségét. Harag és csúfolódás lesz belőle (Péld. 21:24). A büszke ember olyan, mint egy harcos (I Péter 5:5-6). Mindig mindent irányítani akar, hogy megvédje imázsát. A büszkeséget legvégsősoron a pusztulás is jellemzi (Péld. 16:18. 15:25. 29:23. 18:12). Jó lenne még ez előtt felismerni a büszkeséget és megtérni, mert "a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád." – Jakab 4:6
Meghallgatás
cimkék: büszkeség, kevélység

« 2016.06.19Összes hangfelvétel 2016.07.06 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom