2016. július 13. szerdai igehirdetés


Hoffmann József: Visszatérni az első szeretethez (25p)
Igeszakasz: Jelenések 2:1-7
Valódi szeretetre csak a megtért hívők képesek. A szeretet egyik jellemzője a Lélek gyümölcsének. Tehát igazi szeretetre csak a Szent Lélek tesz képessé bárkit is.
A szeretet az, ami motiválja Isten cselekedeteit. Isten mindent, még a fegyelmezést és az ítéletet is a szeretetéből kifolyólag viszi véghez.
Éppen ezért a szeretet meghidegülése vagy elvesztése a hívők között Isten rosszallását és intését váltja ki. Emlékezzünk meg az Úr Jézusnak a Jelenések könyvében az Efézusi gyülekezetnek írt levelére. (Jel 2:1-7)
Jézus még az intésében is példát ad a szeretetről. Először dicsér ugyanis, és utána fogalmazza csak meg a feddést. Végül ismét dicsérettel fejezi be.
Tudjuk, hogy Efézus városa központja volt mindenféle pogány babonának. Továbbá virágzó kikötőváros lévén burjánzott benne kapzsiság és az erkölcstelenség. Nem volt könnyű ilyen környezetben a hívőknek hűnek maradni keresztyén alapelvekhez és erkölcshöz.
Mindezek tudatában az Úr elismerte fáradozásaikat és állhatatosságukat. Külön megdicsérte őket, hogy képesek voltak a tanítások megkülönböztetésére, és elítélték a Nikolaiták szektáját, akik valamiféle keresztyéninek látszó, de tévtanítást terjesztettek.
Sőt, nemcsak elítélték, hanem ennél tovább mentek: gyűlölték ezt a tévtanítást. Ebből is látszik, hogy a szeretet mellett az igazság is nagyon fontos. Aki szereti az igazságot, az gyűlöli a hazugságot. A sötétség cselekedeteinek gyűlölete bizonyítja a világosság, tehát Krisztus szeretetét.
Vigyáznunk kell azonban a helyes arányokra. Az igazság szeretet nélkül a könyörület hiányához, könyörtelenséghez vezet.
Azonban a szeretet igazság nélkül egyrészt egy felszínes érzelgősséghez, szentimentalizmushoz vezet. Majd pedig tévelygésekhez, a helyes, biblikus tanításoktól való elhajlásokhoz vezet. A hazugság gyűlölete nem áll ellentétben a szeretettel, hanem lényeges része annak. A szeretet "Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal" (1Kor 13:6) Róma 12:9 szerint a szeretet iszonyodik a gonosztól és ragaszkodik a jóhoz.
Az efézusiak tehát példaképei voltak a tanításbeli éberségnek. Kompromisszumok nélkül képviselték a bibliai alapelveket. Ez azonban nem minden, ez nem elegendő. És ez tanulságként szolgál a mi számunkra is! Egy alapvető dolog rossz volt náluk, és Jézus Krisztus rámutatott erre a problémára: elveszítették a szeretetet.
Az Úr kifejezetten az első szeretet hiányolta náluk. Tehát nem azt mondta, hogy semmiféle szeretet nem volt található náluk, hanem azt a szeretetet veszítették el, mellyel a kezdeti időkben rendelkeztek. Bizonyára szerették Jézust, ezért ragaszkodtak az igaz tanításokhoz. De nem égett már bennük törődés, hogy másoknak is bemutassák az Urat. Nem volt bennük vágy, hogy szolgáljanak a külvilág felé. Így azonban hasznavehetetlenné váltak az Úr számára.
Lehetséges, hogy egy gyülekezetben külsőre minden rendben valónak tűnik. Te belül, a tagok szívében a szeretet már nem a régi. Jézus azt szeretné, ha túláradó szeretet lenne található a hívőkben, hogy valóban élő víznek folyamai ömölhessenek belőle. Nem nevezi meg Jézus az első szeretet tárgyát. Tehát nem mondja meg konkrétan, hogy mi az, amivel kapcsolatban elveszítették a szeretetüket. A legjobb ezért, ha abból indulunk ki, hogy Jézus a keresztyén szeretetről általánosságban beszél. Az Isten iránti és az egymás iránti, és az elveszettek iránti szeretetről.
Minden isteni parancsolat, és minden szolgálat lényege az Isten iránti szeretet. Ennek kell motiválni a cselekedeteinket, és nem másnak. Sőt, ha más motiválja a cselekedeteinket, nem az Isten iránti szeretet, akkor a cselekedetek önmagukban semmit sem érnek.
Többek között ezért nem lehet cselekedetek által üdvözülni. Az olyan cselekedet, amelyet magunkért teszünk, vagy amelyet akár másokért teszünk, de nem Isten dicsőségére, az a cselekedet Isten előtt értéktelen. Isten nem a cselekedetre magára tekint, hanem mindig annak indítékára! Azért lettünk teremtve, hogy Isten szeressük. Nem azért, hogy különféle tevékenységeket végezzünk. A tevékenységeink csak annyiban értékesek, amennyiben az Isten iránti szeretetünk áll mögöttük.
Meghallgatás
cimkék: szeretet, törődés

« 2016.07.10Összes hangfelvétel2016.07.17 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom