2016. július 17. vasárnap


David Potter: A bibliai törvény természete (34p)
Igeszakasz: Jeremiás 31:31-34 + Róma 2:15
A modern társadalom az élet minden területét le akarja fedni. Mindenre konkrét törvényt alkotnak. Több ezer oldalas törvénykönyvek vannak. Ezért senki sem képes arra, hogy minden törvényt ismerjen és betartson. Így az emberek sok olyan törvényt megszegnek, amelynek létezéséről nem is tudnak. Egy ügyvéd úgy becsülte egy napon egy átlag polgár 3 olyan törvényt szeg meg, melyért börtönbe kerülhetne.
A bibliai törvények nem így működnek. Ezek modellként állank a helyes viselkedésre. Általános alapelvekként állnak. Sok esetben példákat mutatnak arra, hogy mi a helyes viselkedés egy hasonló szituációban. A büntetés is arányos az elkövetett bűnnel. A törvény szellemét kellett alkalmazni, nehogy valaki egy kiskaput találva a szövegben, megúszhassa a büntetést. Ahogyan ez manapság a gyakran megtörténik a szisztematikus szövegezésű törvények esetében. Róma 2:15 szerint még a nem megtértek is meg tudják ítélni mi a helyes és mi a helytelen a lelkiismeretük alapján. A hívőket pedig a Szent Lélek segíti ebben. A különbség a lelkiismeret és a Szent Lélek között a következő: a lelkiismeret megmondja nekünk mi a különbség a helye és helytelen között, és azt mondja nekünk, hogy a helyeset kellene cselekednünk. A Szent Lélek pedig az erőt adja meg hozzá, hogy megtegyük a helyeset.
Sok keresztyén mondja: "Mutasd meg a Bibliából hogy ezt kell tennem, vagy ezt nem tehetem meg!" HELYTELEN! A Biblia nem akar olyan lenni mint az emberi törvénykönyvek, hogy mindent részletekbe menően szabályoz. Isten azt akarja, hogy értsük meg az alapelveket, és találjuk ki mi magunk, hogyan kell azokat a megfelelő helyzetekre alkalmazni. (Ami azonban nem jelenti azt, hogy mindenki a maga belátása szerint tekint valamit helyesnek vagy helytelennek!)
A bibliai törvények, parancsolatok példák olyan viselkedésekre, amelyek nem kedvesek Isten előtt.
Meghallgatás
cimkék: törvény, alapelvek, alkalmazás


David Potter: Márk evangéliuma [32] - Kicsoda Jézus? (38p)
Igeszakasz: Márk 6:14-20
Gyakran feltételezzük azt, hogy amikor az emberek felhagynak azzal, hogy Istenben higgyenek, akkor SEMMIBEN sem hisznek. De sajnos a helyzet ennél sokkal rosszabb. Amikor az emberek felhagynak vele, hogy higgyenek Istenben, akkor BÁRMIBEN hisznek.
Krisztus idejében az emberek sok mindenben hittek. Csak nem az igazságban. Akárcsak napjainkban.
Számodra kicsoda Jézus? Legenda? Egy nagy tanító? Próféta? Vagy az Úr?
Meghallgatás
cimkék: Jézus, Heródes, tetrarcha, Illés, reinkarnáció, feltámadás, Bemerítő Keresztelő János


David Potter: Hová fordulsz, mikor elcsüggedt vagy? (40p)
Igeszakasz: 2Móz 33:12-31
Példák a Bibliából emberekről, akik elcsüggedtek. Mit tettek ekkor ők? Hová fordultak segítségért? Az ő esetükből mi is tanulhatunk.
Mózes elcsüggedt a feladattól, hogy két és fél milló folyton lázadozó kell embert vezetnie. Dosztojevszkij mondta, hogy az ember egy két lábon járó hálátlanság. Ilyen volt Izrael népe is fokozott mértékben. Mózes eljutott oda, hogy azt mondta: "nem tudok tovább menni, ha Te velem nem jössz".
Illés is elcsüggedt volt. Elizeus is.
A csüggedéstől gyakran zavaros gondolatok támadnak az ember fejében.
Jézust kell vágynunk, és akkor nem csüggedünk el. A Bibliához kell fordulnunk, és keresnünk kell abban Őt. Nem emberekhez kell fordulnunk, mert az emberekben csalódhatunk. De Krisztusban sohasem.
Meghallgatás
cimkék: csüggedés

« 2016.07.13Összes hangfelvétel 2016.07.24 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom