2016. augusztus 7. vasárnap


David Potter: Isten tulajdonságai - Isten bölcs (43p)
Igeszakasz: Róma 16:27,
Ha emberekre nézünk a nehézségek között, elcsüggedünk. Ezért istenre kell néznünk.
Isten bölcsessége azt jelenti, hogy Isten mindig a legjobb célokat választja ki és a hozzájuk vezető legjobb eszközöket is, hogy azok a célok megvalósulhassanak. A bölcsesség Isten tudásának egyik vetülete. (Róma 16:27; Jób 9:4; 12:13). Isten tehát nem csak mindent tud, hanem a legjobb módon használja is a mindentudását, tehát bölcs is.
Isten bölcsességét a teremtésben láthatjuk meg. (104. Zsoltár 24)
A megváltásban is láthatjuk Isten bölcsességét. Krisztus és a kereszt Isten bölcsességének a legfőbb megnyilatkozása. (I. Kor. 1:24, 30) A világ bölcsei bolondságnak gondolják a keresztet. (I. Kor. 1:18-20) Azért választja a megváltás ezen módját, hogy megmutassa a kontrasztot a világi és saját bölcsessége között.
Isten bölcsességét a gyülekezetben is megmutatja. Az, hogy zsidók és pogányok együtt munkálkodnak a gyülekezetben megmutatja Isten bölcsességét az angyaloknak. (Ef. 36, 9-10)
Isten a bölcsességét arra is felhasználja, hogy bennünk egyénileg is munkálkodjon. (Róma 8:28-29)
Isten megosztja velünk az ő bölcsességét. (Zsolt. 19:8; V. Mózes 4:6-8) A bölcsesség alázatosakká tesz bennünket és arra indít bennünket, hogy istenben bízzunk. (Péld. 11:2)
Lesz idő, mikor nem fogjuk megérteni, hogy Isten miért az adott módon munkálkodik. De ilyenkor is az Ő bölcsességében kell bízni. (Róma 11:33; 1Pét. 4:13, 19; 5Mózes 29:29; Péld. 3:5-6)
Bíznod kell Isten bölcsességében, és meg kell szerezned Isten bölcsességét! Az által szerezheted meg, hogy imádkozol érte, és beleásod magad a Bibliába.
Meghallgatás
cimkék: Isten, tulajdonság, mindentudás, bölcsesség, hatalom, erő


David Potter: Márk evangéliuma [35] - Az ötezer megvendégelése (42p)
Igeszakasz: Márk 6:30-44
Ebben az igeszakaszban Jézus valójában arra koncentrál, hogy a tanítványait tanítsa, mindazonáltal a tömeggel is törődik. Az ötezer megvendégelése Jézus életében az első olyan esemény, amit mind a négy evangélium feljegyez.
Jézus szeretett volna a tanítványaival félrevonulni, hogy pihenjenek, de terve megváltozott. Az emberek látva Jézust, hogy átkel a tengeren utánamentek a parton. Azt várnánk, hogy Jézus haragudott volna az emberekre, amiért nem hagyták őket, mégis azt látjuk, hogy könyörületességre indult rajtuk. (34.) Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, mert az akkori vallási vezetők nem voltak lelki vezetők.
Jézus a tanítása után arra kéri a tanítványokat, hogy adjanak enni a sokaságnak. Az ő megoldásuk a tömeg hazaküldése volt. Jézus válasz viszont meglepte őket: "Adjatok nékik ti enniök." A tanítványok már tettek csodákat korábban, minkor Jézus kiküldte őket, így a mostani helyzet egy próba volt számukra, hogy tudnak-e hit által élni? Jézus azt használta fel, amijük volt. Ez ugyan nem volt elég, de Jézus elegendővé tette.
Gyakran mi sem rendelkezünk elegendő erőforrássokkal. De Jézus felhasználja azt, amink van, és elegendővé teszi. Jézus azt használta a sokaság megetetéséhez, ami rendelkezésre állt.
A kenyér pogácsa méretű árpakenyér volt, a halak pedig kisméretű szárított, vagy pácolt hal volt, hogy ízt adjon a kenyérnek.
Jézus volt most a vendéglátó, így azt tette, amit illik ilyenkor tenni egy vendéglátónak: megáldotta a kenyeret. Valószínűleg pontosan azokat a szavakat imádkozta, ami akkoriban a zsidó szokás volt: "Áldott vagy Te, ó Urunk, Istenünk, világ Királya, ki kenyeret hozol elő a földből." Mindenki eleget kapott, annyit, amennyit szerettek volna.
Amkor Isten egy feladattal lát el, akkor hogyan reagálsz? A tanítványok csupán a földi szinten gondolkodtak, a lelki helyett. Isten munkálkodása természetfeletti, amihez csoda szükséges, különösen az újjászületésnél.
A kenyér és a hal megszaporításánál nem az a fontos, hogy Jézus hogyan csinálta ezt, hanem, ha mond valamit, azt tedd meg!
Isten adta az ételt, a tanítványoknak kellett azt szétosztani. Isten adja megtérést az embereknek, de minket használ, hogy elvigyük azt hozzájuk.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, csoda, ötezer, hal, kenyér


David Potter: Mit akar tőlünk Isten? (Megismerni Istent) (30p)
Igeszakasz: Jeremiás 9:23-26
Ezek a versek a közelgő ítélet hirdetése után jönnek, mintegy reményt adva. A nép azt gondolta, hogy elegendő csupán külsőleg jónak lenni. A 23. versben meglátjuk, hogy a világ mit tart nagyra: bölcsesség, erő és gazdagság. A 24. vers bemutatja Istennek három fontos tulajdonságát: kegyelmes, ítélkezik és igazságos. Az üdvösségünk az Ő kegyelmén alapul. Ítéletét a gonoszoknak tartja fenn, míg igazságossága megvédi és megóvja a hívőket. Istennek akkor tetszhetünk, ha mi is ilyen jellemvonásokat alakítunk ki magunkban.
Az oktatás megtöltheti a fejedet okossággal, de azt nem mondja meg, hogy mihez kezdjél a tudással. Az okosság nem jelent egyben bölcsességet is. Kevesebb tudással is lehet valaki bölcsebb egy "okos" embernél. Továbbá sok mindent tudunk, ami hibás.
Ne azzal dicsekedj, hogy milyen híres embert ismersz. Azzal dicsekedjen, aki dicsekedni akar, hogy ismeri az Univerzum Királyát. Isten imseretével kell és lehet egyedül dicsekedni. De csak a személyes ismeretség számít. A legtöbb magyar tudja, kicsoda Orbán Viktor. Az amrikaiak tudják, ki Barack Obama. De nem ismerik őket személyesen. Továbbá ők nem is lesznek örökké elnökök. Istent szélyesen is lehet ismerni. Nem csak mi tudhatunk Róla, hanem Isten is személyesen ismer minket! Jézus Krisztus által Isten személyesen megismerhető!
Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. (2Kor 10:17)
Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. (1Kor 1:31)
A magaviseletünk mércéje Isten!
Megjelentette neked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. (Mik. 6:8)
Meghallgatás
cimkék: dicsekvés, bölcsesség, erő, gazdagság

« 2016.08.03Összes hangfelvétel 2016.08.14 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom