2016. augusztus 21. vasárnap


David Potter: Isten tulajdonságai - Isten igaz és igazságos (36p)
Igeszakasz: Jakab 1:5, ... 1Pét. 4:13,19; Jn.17:3, 1Thess 5:23
Isten bölcs - ismétlés:
A Biblia által lehetünk bölcsek.
Péld 11:2 A bölcsesség alázatossá tesz minket, és arra ösztönöz, hogy Istenben bízzunk.
Róma 11:33 Van, amikor nem értjük, hogy Isten mit csináll, de bízzunk bölcsességében!

Isten igazságos
(János 17:3) Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Egyedül Isten igaz!
Isten igaz kétféle értelemben is:
Igaz, mert nem hamis
Igaz, mert nem gonosz
Ma a hamisság ellentéteként értendő igazságról lesz szó.
Isten a mércéje az igazságnak.
A valóság az, amit ha tagadsz, akkor is létezik. Isten valóságos! Ő a mércéje mindennek, az igazságnak legfőképpen.
Isten szava igaz. De ez több annál: Isten szava AZ igazság. Isten igaz, az Ő szava is igaz. (Jn 17:17)
Azt szokás mondani, hogy a mai világban minden igazság relatív. Mindenkinek megvan a maga igaza és senkisem erőltetheti rá a másikra az igazát. De Jézus azt mondja, hogy „Én vagyok az igazság.” (János 17,3) Ennek a fajta igazságnak az ellenkezője a hamisság. Ehhez hasonló gondolatot hordoz a hűség. Az igazság arra utal, hogy milyen Isten és arra, amit Ő mond. A hűség arra utal, amit tesz. Mivel csak egy igaz Isten lehet, minden más isten bálvány. Mivel Isten mindent tud (Jób 37,16), ezért soha sem téved. Mivel Ő mindig igaz megbízhatunk abban, amit mond és ígér. Lehetetlen, hogy hazudjon, minden szava tiszta. Isten gyűlöli a hazugságot. (Péld. 12,21) Nem csak azért nagy bűn a hazugság, mert kárt okoz másoknak, hanem azért is, mert Isten dicsőségét csorbítja meg.
Meghallgatás
cimkék: Isten, tulajdonság, igaz, igazság, igazságosság, hűség


David Potter: Márk evangéliuma [36] - Jézus a vizen jár (Felszabadulás a frusztráltság alól) (38p)
Igeszakasz: Márk 6:45-52
A frusztráltság akkor jön elő, amikor nem tudjuk, hogy mik a céljaink, vagy ha nem haladunk a céljaink felé. Lehet, hogy az élet összezavar, de ha Jézus velünk van, akkor elérjük az Ő céljait, amik a helyes célok lesznek, függetlenül attól, hogy értjük-e azokat. Miután Jézus elbocsájtotta a sokaságot, előre küldte a tanítványait, ő maga pedig imádkozni ment. A tanítványok helyzete igencsak kellemetlen volt: éppen most segítettek 5000 férfinak, ennek a napnak is nehezen indul a hajnala és nem értették, hogy Jézus miért küldte előre őket. Jézus hajnali háromkor feléjük megy a vízen, amitől a tanítványok megrémültek, de szavai megnyugtatják őket. Ennem a beszámolóban nincs leírva, hogy Péter is járt a vízen. Márk evangéliumát Péter prédikációiból állította össze - minden bizonnyal nem akarta maga ráterelni a figyelmet. A mi nehézségeinkben is ott van mellettünk Jézus. Figyel ránk és segít gondjainkban.

"Az emberek el vannak tévedve, de nagyon gyorsan meg fognak érkezni a célukhoz". Ez a mondás látszólag ellentmondás, de mégis jól jellemzi a mai emberek többségét. Minden ember születésével az útja a Pokol felé vezet. Tévelyegve éli életét, és ha nem fordul Jézus Krisztus felé, életének végcélja a kárhozat lesz. Ahova hamarosan meg fog érkezni.
Amikor nem értjük meg, hogy mi a célunk, elcsüggedünk. Csüggedés vehet erőt rajtunk akkor is, ha értjük a célunkat, de nem tudjuk elérni. Jézus tanítványai is zavarodottak voltak a céljukat illetően. Az élet nagyon zavaros lehet. De ha Jézus velünk van, el fogjuk érni a célunkat. És az a helyes cél lesz, még akkor is, ha most nem értjük azt.
Jézus ebben a történetben a tanítványok csüggedését sikerre változtatja. Egy új dolgot tanít meg magáról.
Jézus jelenléte minden helyzetet megváltoztat. Ha Ő ott van, nincs ok a csüggedésre és a félelemre. Jézus építeni akarta a tanítványok hitét. Nem csak a szavaival, hanem a cselekedeteivel is.
Abban a pillanatban, amikor Jézus beszállt a csónakba, elállt a szél és elérték a túlpartot (megérkeztek a céljukhoz).
Ha Jézus velünk van, akkor biztonságban vagyunk, és a célunknál vagyunk.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, cél, bátorítás, biztonság


Hoffmann József - Miért szeresd a Bibliát (40p)
Igeszakasz: Zsoltár 119.
Jó okaink vannak rá, hogy szeressük a Bibliát! Nem parancsra tesszük azt, és nem is szentimentális érzelem alapján csupán.
A 119. Zsoltár több okot is bemutat, amelyek alapján szerethetjük a Bibliánkat.
1. Boldoggá tesz: 1-3
  1a. Gyönyörködtet 16, 24, 47, 70, 162
2. Véd a megszégyenüléstől. 6, 31, 46, 80
3. Isten beszéde igazság. 142, 160a, 172
4. Megtanít az igazságra. 7
5. Tisztává tesz. 9
6. Véd a vétkezéstől. 11
7. Helyes értékrendre tanít 14, 72, 127
8. Helyes gondolatokat ébreszt. 15, 27, 48, 78, 97
9. Megelevenít 25, 93
10. Megtanít a helyes ítélőképességre és tudásra 66, 12, 26, 33, 64, 68, 99, 108, 124, 135
11. Vigasztal 28, 50, 32
Te szereted a Bibliádat?
Töltesz vele elegendő időt?
Hidd el, minél több időt töltesz vele, annál jobban fogod szeretni!
Meghallgatás
cimkék: dicsekvés, bölcsesség, erő, gazdagság

« 2016.08.17Összes hangfelvétel 2016.08.24 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom