2016. augusztus 28. vasárnap


David Potter: Isten tulajdonságai - Isten igazsága II. (Isten mindig mindent helyesen tesz) (38p)
Igeszakasz: 1Mózes 18:25, Róma 3:25-26
Ábrahám tudta, hogy bármi, amit Isten tesz, az lesz a helyes, az igaz tett lesz. Ez az a fajta igazság, melynek ellentéte a gonoszság.
(Megj.: nem összekeverendő azzal az igazsággal, melynek ellentéte a hamisság.) Isten meg kell, hogy büntesse a bűnt, mert ennek hiányában igazságtalan lenne. De hogyan lehetséges az, hogy Isten mégsem büntet meg bennünket, mégis ugyanakkor igaz? A válasz a Róma 3:25-26-ban van. Maga Isten saját természete a (szólt) igazság meghatározása. Isten nem csak igaz dolgokat mond, hanem ő maga az igazság. Nincs jogunk megkérdőjelezni Isten döntéseit. Isten mindig megítéli a bűnt – ha nem is ebben az életben, az elkövetkezendőben mindenképp. Minekünk is csak helyesen kell cselekedni, hogy olyanok lehessünk, mint a mennyei Atyánk.
Meghallgatás
cimkék: Isten, tulajdonság, igaz, igazság, igazságosság, gonoszság


David Potter: Márk evangéliuma [37] - Jézus sokakat meggyógyít (36p)
Igeszakasz: Márk 6:53-56
Márk ezzel a pár verssel foglalja össze Jézus szolgálatának következő szakaszát. Jézus átkelt a Genezárte földére, ahol egyből felismerték, mivel ekkorra már nagyon népszerű lett. Hozták a betegeiket, akiknek ez is elég volt, hogy megérinthetik ruhája szélét – minden bizonnyal a vérfolyásos asszony gyógyulásának története alapján. Két kérdés merül fel az itt feljegyzett csodák kapcsán: az események páratlanok és hihetők? Az első századi Apollóniuszról Filosztrátusz ír a második században. Írásának főhőse nagyon hasonlít Jézusra, mégis a hihetőség próbáján elbukik, ellentétben Márk beszámolójával, mely páratlan módon kiállja a próbákat. Mi a helyzet a csodák hihetőségével? Napjaink „csodáiról” gyakran kiderül, hogy hamisak, míg az evangéliumi beszámolók egyedülállók. Hihetők és nincs hozzájuk fogható. Márk célja ezzel az igeszakasszal nem az, hogy a csodákon révedezzünk, hanem hogy a csodatevőre figyeljünk!
Meghallgatás
cimkék: Jézus, gyógyítás, csoda


Ifj. Gadó Béla – Meg ne restüljetek a jó cselekvésben
Igeszakasz: II. Thess. 3:13
A keresztyének nem azért cselekszenek jót, hogy kiérdemeljék az üdvösséget, mert azt lehetetlen elérni. Mégis parancsunk van arra, hogy tegyünk jót. Pál a jó alatt minden bizonnyal az I. Thess. 1,3-7-ben olvasottakat érette, ami a hit remény, szeretet és jópélda volt. A mi cselekedeteink hittel, reménnyel és szeretettel teljesek, jó példát mutatva? Ezekben a tettekben viszont nem szabad lankadni; nem engedhetjük, hogy a lelkesedés hiánya, az unottság, fáradtság, lelki lankadás meggátoljon bennünket a jóban. Hogyan lehet ezellen védekezni? A lehúzó emberektől való elszakadással és felemelő emberekkel való közösséggel. Jézus példájára és a jótettek aratására nézve, nem feledve, hogy ezeket a jótetteket nem mással, mint Jézussal tesszük! (Máté 25,34-40)
Meghallgatás
cimkék: cselekedetek, üdvösség, keresztyén élet

« 2016.08.24Összes hangfelvétel 2016.08.31 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom