2016. szeptember 4. vasárnap


David Potter: Isten tulajdonságai - Isten szentsége (38p)
Igeszakasz: 3Móz. 11:44, Ézs. 6:3, Jel. 4:8, Náh. 1:2, Róm. 1:18, 3Móz. 20:7, 1Pét. 1:15-16, 2Móz. 19:4-6, 1Pét 2:9, Zsid 12:14,10, 2Kor. 6:14-18, Róm. 12:1-2, Ef. 2:21, 5:26-27, 1Krón. 16:39, 2Krón. 20:21, Zsolt 29:2, 96:9, Zak. 14:20
"Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és [haragot] tartó az ő gyűlölői ellen." (Náhum 1:2) Isten szentségének ez a válasza a bűnre. Lásd. még: Róm. 1:18
Sok teológus szerint Isten tulajdonságai közül a szentség az első. A szentség összeköti Isten összes többi tulajdonságát, mert ez Istent, az Ő jellemét védi.
A Szent Sátor is kiábrázolja Isten Szentségét. Ahol a papok szolgáltak, azt Szent helynek nevezték. Azért, mert a papoknak meg kellett tisztítani magukat hogy belépjenek oda, és az Úrnak szolgáljanak. Ez jelképezte Isten elkülönülését a bűntől. A legbelsőbb helyet, ahol Isten lakozott a Stentek Szentjének nevezték. Isten így védte magát, hogy kapcsolatba kerüljön a bűnne, és ez átal mutatta meg szentségét az izraelitáknak. Ebből értették meg, hogy Isten mennyire gyúlöli a bűnt.
Mivel Isten Szent, a Benne hívőknek is törekedniük kell a szentségre.
Ószövetségi hívők: "Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek." (3 Mózes 20:7)
Újszövetségi hívők: "Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok." (1Péter 1:15-16)
Isten tehát ugyan azt mondja nekünk, mint az ósz-i hívóknek mondott!
Isten terve Izraellel: 2Mózes 19:4-6
Isten terve velünk: "Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;" (1 Péter 2:9)
Mit tegyünk ezért: Zsidók 12:14 A fenyítés célja is az, hogy szentek legyünk: 10. El kell különüljünk a bűnösöktől: 2Kor. 6:14-18+7:1
Az áldozatok szentek, mert azok külön vannak választva Isten számára. A keresztyének számára az első ilyen áldozat mi magunk kell legyünk: Róma 12:1-2
Nem csak az egyes hívőknek, hanem az egész gyülekezetnek szentnek kell lennie! Efézus 2:21, 5:26-27
Hogyan kell Istent imádni? Nézd meg ezeket az igeveseket: 1Krón 16:39, 2Krón. 20:21, Zsolt 29:2, 96:9 "Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az egész föld!"
Szent ruhában kell az Urat imádni! Szent szépségben! Nem lehet illetlen öltözetben tisztelni Istent!
A szentség gyönyörű! A menyország gyönyörű. Aszépség a szentség egy nézőpontja. Isten szereti a szépséget. A szépség egy Istentől jövő ajándék.
Lesz idő, amikor minden az Úrnak lesz szentelve. Mi erre vátunk!
Meghallgatás
cimkék: Isten, tulajdonság, Szent, szentség, Szent sátor, Szentek Szentje


David Potter: Márk evangéliuma [38] - Tiszta kezek, tiszta szív? (36p)
Igeszakasz: Márk 7:1-13
A rész fő kérsése: mi szennyezi be az embert?
Mennyire fontos számunkra az, hogy mit gondolnak mások rólunk? Az ember igen furcsa dolgokat is megtesz azért, hogy egy adott közösség befogadja. Kicsi és nagy dolgokat is megtesz, hogy Istennek tetsző legyen. De ezek a tettek mind semmit sem érnek Isten előtt. A tanítványok (szertartási értelemben is) nem tiszta kezekkel ettek. A farizeusok kifogásolták, hogy nem mosakodtak meg a hagyományok szerint. Jézus válaszában a kérdésükben rejlő képmutatásra válaszol. Számukra az emberi hagyományok fontosabbak voltak, mint Isten törvényei. Fontos, hogy tisztában legyünk a tetteink okaival. A „Mindig is így szoktuk csinálni…” felelet nem elég jó. A Biblia a végső tekintély a tetteinkre nézve, nem pedig a hagyományaink. Ha még Isten mércéjét is meghaladó szablyaink vannak, az nem szükségszerűen rossz dolog, de nem szabad azokat vele egy szintre emelni. Fontos a külső megjelenés is, de a szív még annál is fontosabb. Ne legyen az lelkileg üres.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, Isten beszéde, emberi hagyományok


Makura Lajos - Vissza az alapokhoz (49p)
Igeszakasz: ApCsel 1:1-2
A Bibliában láthatunk lelki keresztyéneket, akik mintául szolgálhatnak a számunkra, hogy hozzájuk hasonlítva magunkat meglássuk, mi lelkiel vagyunk-e? Szent Lélekkel teljesek vagyunk-e?
Megtéréskor a Szent Lélek elpecsételi a hívőt. Sok keresztyén megelégszik ezzel, de nem él Szent Lélekkel teljes életet. Jézus céllal váltott meg minket. Használni akar bennünnket.
Meghallgatás
cimkék: lelki keresztyén,

« 2016.08.31Összes hangfelvétel 2016.09.07 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom