2016. szeptember 25. vasárnap

Hoffmann József - Miért evangelizáljunk? (37p)
Igeszakasz: 
1) Mert a világnak szüksége van rá.
"Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel." (1 János 5:19)
Két állítást találhatunk itt egymás mellett, amit tudunk.
Tudjuk, hogy mi Istentől vagyunk. Tehát keresztyének vagyunk, akiket Krisztus megváltott a bűneinkből.
Tudjuk azt is, hogy az egész teremtett világ gonoszságban vesztegel, vagyis a gonosz hatalmában van.
Vagyunk tehát mi, akik most már Istentől vagyunk, az Ő követei vagyunk. A világnak szüksége van az igazság megismerésére, pontosabban az Igaznak, Jézus Krisztusnak a megismerésére, hogy kiszabaduljon a Gonosz hatalma alól. Isten akarata is az, hogy az emberek üdvözüljenek. (1 Tim. 2:4)
Ezért aztán nekünk, mint az Úr követeinek, hirdetnünk kell az evangéliumot az emberiség számára, hogy ők is megtérhessenek.
2) Mert ez az Úr akarata (Máté 28:19-20, János 15:16)
Tudjuk, hogy a munkahelyünkre, az iskolába is el kell mennünk, és el kell végeznünk azt a munkát, amit ránk bíztak, hogy végezzünk el. Többnyire természetes is, hogy ezt kell tennünk, és nem tépelődünk minden reggel, hogy felkeljünk-e, és elmenjünk-e dolgozni.
Az evangelizálás is hasonló megbízatás, melyet az Úrtól kaptunk, és ezt is hasonló természetességgel kell végeznünk!
3) Mert az apostolok és az első hívők példát adnak rá.
"Amazok annak okáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az igét." (Apcsel 8:4)
A mi követendő példáink most az első jeruzsálemi hívők, akik miután szétszéledtek az országban, elkezdték hirdetni az igét.
4) Hogy részünk legyen Krisztus testének építésében.
5) Mert a misszió története erre felbátorít minket
6) Mert az ajtók nyitva állnak
"Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok." (1Kor 16:9)
7) Mert az Úr visszajön
"Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van." (Jak 5:8)
Végül még egy szempont, amiért érdemes végeznünk a missziót, hogy az Úr vissza fog jönni hamarosan. A munkánk nem egy monoton mókuskerék, melynek nem látni a végét. A ház ura hamarosan vissza fog jönni, és vajon munkában talál minket, vagy alva?
Meghallgatás
cimkék: Jézus, misszió, evangélium, hirdetés, küldetés, szolgálat, lélekmentés, evangelizáció


Makura Lajos - A Nagy Parancsolat megvalósítása (56p)
Igeszakasz: Róma 10:1-17
Az evangelizációban nem az az igazán fontos, hogy hatékonyak vagy eredményesek legyünk, hanem, hogy hitelesek.
3 feltétel, ami örömtelivé teszi az evangelizációnkat:
1) A megfelelő, imádkozó lelkület kialakítása. Ne nemj a saját erődből! Kérni kell a Szent Lélek erejét és vezetését.
Szíved szerint kívánod az emberek megtérését? A Pokolban szenvedés van, és nincs fájdalomcsillapító! Ha valóban van benned szeretet a rokonaid és mások iránt, akkor nem akarhatod, hogy bárki odakerüljön!
2) Erős hit.
A legtöbb ember, akivel találkozunk, nem ateista, hanem valamely vallás követője. Erős hit kell hozzá, hogy a vallásos emberek is megtérhetnek.
A törvény célja nem az, hogy betartva üdvözüljünk, hanem, hogy felismerve, hogy nem tudjuk betartani, Jézus Krisztushoz forduljunk segítségért.
Ne azt a Jézust ismerd, aki ötezer embert megvendégelt. Azt a Jézust ismerd meg, aki a keresztfán függött érted!
3) Küldetéstudat
Küldetéstudatra van szükséged az örömteli evangelizációhoz. Tudd, hogy miért teszed.
Meghallgatás
cimkék: Jézus, parancsolat, küldetés, evangelizáció, hitelesség, hit, küldetéstudat


Makura Lajos - A hitetlenség veszélye (38p)
Igeszakasz: 2 Királyok 7
Amit Isten megígér, azt be is teljesíti. A hitetlenek azonban nem részesülnek az ígéretekből.
A hitetlenség bűn. A bűn zsoldja pedig halál.
Meghallgatás
cimkék: hitetlenség, bűn

« 2016.09.18Összes hangfelvétel 2016.10.02 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom