2016. október 2. vasárnap


David Potter: Márk evangéliuma [40] - A főníciai asszony imaválasza (32p)
Igeszakasz: Márk 7:24-30
Isten válaszol az imákra? Szoktál egyáltalán imádkozni? Működik egyáltalán?
Bunyan János mondta: "Tehetsz többet is az imádkozáson kívül, miután már imádkoztál. De az imádkozáson kívül semmit sem tehetsz, amíg nem imádkoztál."
"Vagy az ima tartja távol az embert a bűntől, vagy a bűn tartja távol az embert az imától."
Robert Murray M'Cheyne pedig ezt mondta: "Amilyen az ember a térdein Isten előtt, olyan az ember, és nem több."
Imádkozol?
Az ima elleni legerősebb ellenérv így szokott hangozni: nem működik. De ez többet mond arról az emberről, aki mondja, mint az imameghallgatásról Isten részéről.
Jézus ebben az igeszakaszban harmadszorra vonul vissza. Ez a terület kívül esik Palesztina vidékén. Próbált félrevonulni a nyilvánosság elől, de a 3. fejezetben feljegyzett csodáról az itteniek is hallottak, így ezen a vidéken is azonnal felismerték őt. A főníciai asszony lányát démon szállta meg és kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg. Jézus válasza elsőre furcsának tűnhet: "Engedd, hogy először a fiak [Izráel fiai, a zsidók] elégíttessenek meg." Miért? "Mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni." Az eredeti görögben azt látjuk, hogy Jézus nem az ókori vad kutyákra gondol, hanem háziasított, kedves állatokra, melyre pontosabb fordítás lenne a "kutyuska" szó. Az asszony hallotta Jézus válaszában a kedvességét, valamint észrevette, hogy nem mondott kérésére nemet. Válaszában folytatja Jézus analógiáját: "Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból." Jézus erre megválaszolja az imáját, mivel látta, hogy alázatosan és tisztelettudóan közeledett hozzá.
Ez a harmadik olyan eset, hogy távolról visz véghez csodát. Jézus tehát válaszol egy pogány asszony kitartó alázatos imájára. A mi imáinkat is ugyan így válaszolja meg, ha Ő hozzá járulunk hitben és alázatban.
Vajon azért nem kapsz imaválaszt Istentől, mert nem alázattal és hittel járulsz Isten elé, mint ez az asszony tette? Vagy azért, mert nem is imádkozol?
Meghallgatás
cimkék: Jézus, ima, könyörgés, meghallgatás, asszony, sziro-főníciai


David Potter - Mik az igazi céljaink? (38p)
Igeszakasz: Kolossé 1:28
Egyénileg a legfontosabb célunk Krisztushoz hasonlóvá válni.
Gyülekezetként a legfontosabb célunk ebben az igeversben található: "Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen. (Ef. 5:25-27)
Meghallgatás
cimkék: 

« 2016.09.25Összes hangfelvétel 2016.10.09 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom