[ CSALÁDI NAP ]

2016. október 16. vasárnap


David Potter: A keresztyén otthon (40p)
Igeszakasz: Kolossé 3:12-21
Az erős családok tagjai (nem csak keresztyének) egy felmérés szerint elismerik és méltányolják egymást. A rossz helyzetekben is a jót keresik. Időt töltenek egymással. Magas fokú odaszánás jellemzi őket egymás iránt. A másik javát keresik. A család az első az életükben (nem keresztyének!). Jó a kommunikációjuk egymással. Sokat beszélgetnek, elmondják egymásnak gondjaikat, figyelnek egymásra. (A közös tévézés nem számít együtt töltött időnek. Az egy helységben való fizikai jelenlét önmagában nem számít közösségnek!) Az a család, amely együtt játszik, az együtt is marad.
Az a család, amely együtt imádkozik, az együtt is marad.
Pál először foglalkozik azok kötelességével, akik tekitély alatt vannak a családban (feleség, gyerekek), majd azzal, aki tekitéllyel bír (férj/apa). Nem azt mondja Pál, hogy minden asszony engedelmeskedjen minden férfinak, hanem a feleségek a férjüknek. A feleségek kell, hogy megtegyék, amit a férjük kér tőlük. El kell fogadják az alárendelt helyet a családban. De sok más kultúrával ellentétben a keresztyénség nem tanítja, hogy a feleség tulajdona a férjének! A férfi a vezető, következésképp kell lennie vezetettnek is. A feleség tehet javaslatokat a férjének a vezetésre, de a döntést a férfinak kell meghoznia, és a felelségnek el kell azt fogadnia és követnie kell a férje döntéseit.
Nem mindig hátrányos tulajdonnak lenni. A tulajdonára vigyáz mindenki, nagy becsben tartja. (Mi Isten tulajdonai vagyunk).
Jó megkülönbözetni a két fogalmat: hatalom és tekintély. A tekintély egy erkölcsi kategória, a hatalom pedig fizikai. A férjnek a családban tekintélye van, de nincs hatalma. Nagy baj, ha a kettő felcserélődik. Amikor a férfi erővel akar uralkodni a családjában, de nincs tekintélye, mert felesége és gyermekei sem tisztelik.
A feleség nem kisebb a férjénél! "Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten." (1Kor. 11:3) Krisztus sem kisebb az Atyánál! Főség tekintetében különböznek csak, ahogy a férj és a feleség is!
A tekintéllyel felelősség is jár! A férj felelőssége, hogy gondoskodjon a családról. Ez leveszi ezt a terhet az asszonyról. A felelőssége az is, hogy ne legyen keserű kedvű a felelségével szemben.
Mi a gyermekek feladata? Szót fogadjanak a szüleinek mindenben! Akarsz Krisztusnak tetsző lenni? Engedelmeskedj a szüleidnek! Ha nem engedelmeskedsz a szüleidnek, az nem kedves Istennek!
Az apák felelőssége: a gyermekek fegyelmezése. De fontos a pozitív utabigazítás is. Azt kapod, amit dicsérsz!
Meghallgatás
cimkék: Biblia, biblikus, keresztyén, család, férj, feleség, apa, anya, gyermek, tekintély, hatalom, felelősség


David Potter - A tanítvány jellemzői. Mit tegyünk azért, hogy a gyermekeinket Krisztus tanítványaivá tegyük? (34p)
Igeszakasz: Ézsa. 54:13
A tanítvány több, mint aki elmondott egy imát. A tanítvány Jézus Krisztus követője! Mit tegyünk azért, hogy a gyermekeinket Krisztus tanítványaivá tegyük?
- Mutass jó példát! Mutasd Krisztus jó tanítványának jellemzőit!
- Gondoskod róla, hogy a szabályok megszegésének legyenek következményei! Azok a szülők, akik megfenyítik a gyermekeiket, szeretik őket. Akik nem fenyítik meg, azok nem szeretik.
- A szülők legyenek egyetértésben a szabályok és a fenyítés felől. Nem szabad, hogy egyet nem értés legyen közözttük.
- Legyenek magas elváráso a gyerekekkel szemben, de ne elérhetetlenek. A gyermekek többre képesek, mint amit maguktól megtennének, mert természetüktől fogva lusták. A legtöbb szölő nem támaszt magas követelményeket a gyermeke elé, mert önmagával szemben sincsenek magas elvárásai. Sok felnőtt nem tűrheti, ha elvárásokat támasztanak vele szemben. Így a gyermekeivel szemben sem támaszt elvárásokat.
- Dícsérj, mutass elismerést a gyermek teljesítményével kapcsolatban, amikor csak lehetőséged van erre!
Folyt. köv.
Meghallgatás
cimkék: Krisztus, tanytvány, gyermekek, elvárások, fegyelmezés, példamutatás

« 2016.10.09Összes hangfelvétel2016.10.23 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom