2016. november 20. vasárnap

David Potter - Isten kegyelme (39p)
Igeszakasz: Máté 5:43-48
Isten szeretete azzal kezdődik, hogy önmagát szereti. Azt gondolhatnánk, hogy önmagunk szeretete önzés. De Isten háromság. Az isteni háromság tagjai szeretik egymást.
Isten szeret bennünket. Jn. 3:16, 1Jn. 4:10, Róma 5:8, Gal. 2:20
Isten szeretetének mértéke, hogy az Ő Fiát adta értünk.
Isten kegyelme az a mód, ahogyan Isten szertete a bűnös emberre reagál. Isten szentsége a bűnre haraggal reagál. Igazsága ítelettel reagál a bűnre. Szeretete pedig kegyelemmel.
Isten mindemellett irgalmas és türelmes. Isten irgalma szeretetének válasza a szenvedő ember felé. Különösen olyan emberek felé, akik bűneik miatt szenvednek. A türelem pedig olyan kegyelem, ami hosszútűrő (sokáig tart). 1Pt. 5:10
A kegyelem bűnbánatra vezet, az irgalom pedig a szenvedést távolítja el, amit a bűn okoz.
A kegyelem Iste ereje, hogy keresztyén életet élhessünk.
Meghallgatás
cimkék: szeretet, kegyelem, irgalom, türelem


David Potter - Márk evangéliuma [45] A bethsaidai vak meggyógyítása (34p)
Igeszakasz: Márk 8:22-26
Jézus a csodáit általában azonnal vitte véghez. Ez a gyógyítása azonban fokozatosan ment végbe. Nem mondja el a Biblia, hogy miért történt ez. Talán, hogy a meggyógyított vak hitét is lépésről-lépésre felépítse. Látható, hogy Jézus nem ragaszkodott bizonyos sablonokhoz a tevékenysége során. Mindig úgy járt el, ahogyan az adott helyzetnek legjobban megfelelt.
Mit tanít ez a történet nekünk?
1. Az ima működik.
2. Az a tény, hogy Jézus meg tudta gyógyítani a vakot, mutatja, hogy Ő a Messiás.
3. A próféciák szerint Jahve nyitja meg a vakok szemeit. Jézus megnyitotta a vakok szemeit, így ez egy jel, hogy Jézus Jahve.
4. Jézus a lelkileg vakokat is meg tudja gyógyítani, ha hisznek. A leginkább vak emberek azok, akik nm akarnak látni. A leginkább süket emberek azok, akik nem akarnak hallani. Hiába adjuk át az információt, ha valaki nem akar hinni.
Meghallgatás
cimkék: Biblia, Jézus,


David Potter - Isten akaratában lenni (30p)
Igeszakasz: Róma 12:2, Kol. 1:9-10
Isten vágya az, hogy az Ő akaratának megismerésével annyira betöltessünk, hogy ez irányítsa életünk minden részét. A gondolatokat, a vágyakat, a terveket, a hozzáállást.
A Sátán és a démonok is tudnak tényeket Istenről, de nem ismerik Őt személyes módon. Nem elég tudni Istenről tényeket, személyes kapcolatra van szükség Vele! Be kell töltetkezni az Ő akaratának való engedelemességgel.
Meghallgatás
cimkék: Isten, akarat, tudás, megismerés, gondolat, vágy, terv, attitűd, hozzáállás

« 2016.11.13Összes hangfelvétel2016.11.27 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom