2016. december 11. vasárnap


David Potter: Márk evangéliuma [48] Mit jelent tanítványnak lenni (32p)
Igeszakasz: Márk 8:34-9:1
1. Meg kell tagadnod magadat. Ez nem időnkénti böjtölést és hasonlókat jelent. Azt jelenti, hogy teljes mértékben nemet mondasz magadnak. A terveidnek, a vágyaidnak, a kívánságaidnak. Minden Isten alá van rendelve, az Ő akarata alá. Te semmit jelentesz, Ő mindent. nemcsak a bűneinket tagadjuk meg, hanem önmagunkat. Elfordulni attól a bálványtól, ami az önközpontúság.
2. Felvenni a keresztet. A kereszt egy kivégzőeszköz volt a Római birodalomban, melyet csak a legsúlyosabb bűnösöknek szabtak ki. A megszégyenítés eszköze is volt. A keresztet felvenni azt jelenti, hogy vállalni akár a halált is Jézusért, és a megszégyenítést is.
Miért kell ezt tennünk?
1. Mert ha meg akarjuk tartani magunkat, elveszítjük.
2. A lélek értékessége. Mert a belső lélek sokkal értékesebb, mint a külső világ, és amit az nyújt.
3. Mert nem lehet meggondolni magad. Ez egy végleges elköteleződés.
Meghallgatás
cimkék: Biblia, Jézus, Messiás, követő, tanítvány


Hoffmann József: A hívők jellemvonásai (41p)
Igeszakasz: 
1) Imádkozó (Lukács 18:1, 1Thess 5:17)
Hogy az ima mennyire fontos, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Jézus a tanítványait sohasem tanította prédikálni, csak imádkozni!
2) Hálaadó (Ef. 5:20)
Hálásnak lenni azt jelenti, hogy feltekinteni az adományról, amit kaptunk, az adományozóra, akitől kaptuk azt, és örülni a jóságának.
Minél inkább tisztában van tehát valaki saját bűnösségével, annál nagyobb lesz a hála a szívében Jézus iránt, aki megbocsátotta azokat neki. A hála hiánya tehát tulajdonképpen saját bűnösségünk elismerésének hiányát jelzi.
3) Engedelmes (Fil:2:12)
Az engedelmességből mindig áldás fakad, míg az engedetlenség nem kedves Isten előtt.
4) Bizakodó (2Kor. 5:6)
Azt is lehet mondani, hogy a hívő optimista, derülátó. Mivel tudja, hogy sohasem késik az ígérettel az Úr, nincs miért aggódnia. A hívő reálisan látja a dolgokat, ezért is lehet bizakodó. Az emberek azért bizonytalanok a saját és a világ jövőjét illetően, mert nem ismerik Isten Igéjét. Aki viszont ismeri, annak a saját sorsa miatt sem kell aggódnia, sem a világ miatt. Annak ugyanis pontosan úgy fog alakulni a sorsa, ahogy Isten megmondta.
5) Örvendező (2Kor. 6:10)
Az örvendező lelkiállapotnak az alapja pedig a mi helyzetünk, amelybe Jézus helyezett bennünket: mennyei állampolgárok vagyunk, földi küldetéssel megbízva.
"A keresztyén megelégedettség - és az ebből fakadó öröm - az a bensőséges, szelíd, csendes lelki gondolkodásmód, mely önként, minden körülmények között alárendeli magát Isten bölcs, atyai gondoskodásának, és örvendezni tud abban.
A keresztyén öröm egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy "mindennel elégedett vagyok, mert Isten számomra bőven elegendő".
6) Győzelmes (2Kor. 2:14)
A hívő legyen mindenkor győzelmes: ne engedjem a világ és az ördög csábításainak, hanem használja az Isten által biztosított lelki fegyvereket, álljon ellen a Sátánnak, aki - ahogy Jakab mondja - elfut előle.
7) Az Úrral jár (1Thess 4:17)
Mit jelenthet az, hogy a hívő mindenkor az Úrral járjon? Lényegében azt, hogy a hívő mindig szolgálatban van, és soha sincs szolgálaton kívül. Nemcsak az istentiszteletek alkalmával kell az Úrral lenni, hanem a hétköznapokon is. Az iskolában, a munkahelyen, a bevásárlás során, otthon és útközben, egyszóval a hívő legyen mindig az Úrral. Az Úrral lenni azt jelenti, hogy mindig az Ő akaratával egyezően cselekedni, dönteni, gondolkodni.
Mindenkor az Úrral lenni tehát azt jelenti, hogy Őt tekintjük életünk, döntéseink kormányzójának, nem önmagunkat.
Ha minden utjainkban Őrá gondolunk, akkor ő igazgatni fogja azokat. Segít helyesen döntenünk, gondot visel rólunk.
Nomen est omen, a név kötelez, tartja a mondás. A mi nevünket, hogy keresztyén, Krisztustól kaptuk. Ez pedig kötelez bennünket, hogy vele is járjunk.
Meghallgatás
cimkék: Isten, Jézus, jellemvonások, munkatárs

« 2016.12.07Összes hangfelvétel2016.12.18 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom