2017. január 1. vasárnap


David Potter: Konfliktuskezelés 1. rész - A konfliktusok szintjei (41p)
Igeszakasz: 
Sok konfliktuunk azért van, mert nem nőttünk fel. Fiatal korban meg kellett volna már oldani azokat a konfliktusokat, amelyek miatt ma is problémáink vannak.
Jakab 4:1 elmondja, honnan származnak a konfliktusaink: "Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek?" A külső konfliktusok a belső konfliktusok eredményei, ami a bűnös természet. Nem a Sátán az első számú ellenség, hanem a bűnös természetünk. Mert ha belül rendben vagyunk, a Sátán nem árthat nekünk.
Ha a külső konfliktusainkat meg akarjuk oldani, akkor belül, magunkban kell ezt elkezdenünk!
A konfliktusok szintjei
1. Felszíni problémák. Ezek ragadják meg leginkább a tekintetünket. Szembesülünk velük minden nap.
Pl. önkritika: mindenért, ami történik, önmagunk hibáztatása. Depresszió. Irracionalitás (bolond gondolatok).
Az emberekben való bizalomnak az Istenben való bizalmon kell alapulnia. Pl. a feleség azon az alapon bízik a férje döntéseiben, hogy Isten a férfit bízta meg a döntések meghozatalával. A férj döntésében való bizalom bizalom Istenben.
Ezek a problémák nem oldhatók meg a felszínen.
2) A felszíni okok. Be kell azonosítani a felszínen ható problémák okait.
Pl. kisebbrendűségi érzés. Irígység.
3) Gyökér problémák.
Zsidó 12:15-16 "Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát."
a) Keserűség. Minden keserűség végső soron Isten iránti keserűség. A bajaink miatt nem Sátánra haragszunk, hanem Istenre.
b) A földi javakról való gondolkodás. A pénz, anyagiak szeretete mindenféle problémát okozhat. Nem is kell ehhez sok pénzzel rendelkezni, elég, ha valaki folyton sóvárog utána. Amikor a dolgokat fontosabbá tesszük az életünkben Istennél, az a bálványimádád.
c) Erkölcsi tisztátalanság. Ami lehet a gondolkodásainkban, tetteinkben, vagy szokássá válhat. Lehetséges, hogy valaki csak az elmélyében tisztátalan. De ez ugyanannyira pusztító, mintha a testében is tisztátalan lenne.
4. Gyökér okok. (Zsidó 12:15) "Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon"
Isten kegyelemére alázattal tehetünk szert. "De majd nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad." (Jak 4:6) "Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1Pét 5:5)
A gyökér oka minden problémának az alázatosság hiánya!
Meghallgatás
cimkék: konfliktus, alázat


David Potter: Biztos alapra építeni (38p)
Igeszakasz: 1 Péter 2:1-10, 1Kor 3:9-17
Kik vagyunk, hol vagyunk, merre tartunk? Tudnunk kell a válaszokat ezekre a kérdésekre.
Mi egy fundamentalista független baptista gyülekezet vagyunk. Az ÚSZ-re tekintünk, hogy milyennek kell lennie egy gyülekezetnek.
1Kor 3:9-17 Valaki azt mondta, hogy az evangélium hirdetése a szegények etetése. De hol van ez írva a Bibliában? Van-e egyetlen példa arra az ŰSZ-ben, hogy gyülekezetek más keresztyén gyülekezeteken kívülieknek gyűjtést és adományosztást végeztek volna? Nen rossz segíteni olyanokon, akik kívül esnek a keresztyén közösségeken, de nem esik rá hangsúly. Sőt, említve sincs ilyen. Mégis manapság sokan ezt tekintik a gyülekezetek elsődleges feladatának. A gyülekezetek elsődleges célja az evangélium hirdetése kell legyen, nem a humanitárius segítségnyújtás.
Az első fajta építőanyagok azt jelentik, hogy Isten akaratában építeni, Isten ereje által, Isten dicsőségére. Ebből maradandó épületünk lesz, ami kiállja a tűz próbáját.
A második fajta anyagból való építkezés a test szerint végzett munka, az ember akarata által, az ember dicsőségére.
Nagyon ügyelni kell rá, hogy ne keverjük össze a mi akaratunkat Isten akaratával. A természeti emberünk szerint az a természetes, hogy a testünkre támaszkodunk, a magunk erejében bízunk.
A gyülekezetet nem lehet ima nélkül építeni!
Isten úgy fog velünk bánni, ahogyan mi bánunk az Ő templomával! Ha megrontjuk Isten templomát - ami mi magunk vagyunk -, akkor Isten is megront minket!
Meghallgatás
cimkék: Jézus Krisztus, Biblia, fundamentum, alap, gyülekezet, építés


David Potter: Isten parancsai és Isten ígéretei (34p)
Igeszakasz: Péld. 3:1-12
A Példabeszédek mondja el nekünk, hogyan éljünk sikeres életet. Nagyon praktikus útmutatásokat tartalmaz. Megmutatja a helyes magaviseletet és hozzáállást a részünkre. Ha pedig helyesen viselkedünk, akkor Isten jutalmakat ígér nekünk.
Ha megérted, milyen Isten, akkor megérted, hogy mit miért parancsol.
Meghallgatás
cimkék: Isten, parancsolatok, döntések

« 2016.12.28Összes hangfelvétel2017.01.08 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom