2017. január 8. vasárnap


David Potter: Konfliktuskezelés 2. rész - A problémák okai (40p)
Igeszakasz: 
Minden lelki probléma megoldásának első lépése a megtérés!
A problémáinkat az Istennel való kapcsolatunk alapján oldhatjuk csak meg. Ha nincs kapcsolatunk Istennel, akkor nincs alapunk, amelyen a problémáinkat megoldhatnánk!
Négy területet kell megvizsgálnunk, ahol meg kell találnunk a megfelelő viszonyítási alapot.
I. A külső megjelenés.
(Jn. 5:44) Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?
(2Kor 10:12) "Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek."
2Kor 10:17-18 "Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl."
Bizonyítékai a nem megfelelő viszonyításnak:
1) Túlzott figyelem az öltözködésre.
Máté 6:27-28 "Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal? Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak" Az öltözettel próbálom elfedni a vélt vagy valós testi hiányosságaimat, hogy megfeleljek a környezetem elvárásainak. Az kultúrával szembe menni az öltözködésben nem jó ötlet, de túlzott hangsűlyt sem szabad fektetni rá. 2) Képtelenség az Istenben való bizalomra. (Ef. 2:10) "Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." "(Zsolt 139:13) "Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében."
Isten formált bennünket olyanra, amilyenek vagyunk. Ha nem vagyunk megelégedve magunkkal, akkor Istennel szemben vagyunk elégedetlenek.
3) Túlzott félénkség Például, amikor Saul félt az emberektől, ezért engedetlen lett Istennel szemben.
4) Túlzott önkritika. (Ézs 45:9) "Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajon mondja-e az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei?"
Azért vagy olyan, amilyen vagy, mert Isten alkotott téged! Ez nem arra vonatkozik, amikor bűnt követsz el, és krtizálod magad a vétkeid miatt. Hanem azokra a területekre vonatkozik, amelyeket nem lehet megváltoztatni, mert Isten ilyenre alkotta őket. Mint a külső megjelenés, származás stb.
Ezeken a területeken káros a másokkal való összehasonlítgatás. Ha Isten másmilyennek szeretett volna téged látni, akkor olyanra alkotott volna.
5) Másokkal való túlzó összehasonlítgatás (Róma 9:20)
6) Állandó keserűség. (Ef 5:29) "Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat"
Mondják azt az emberek, hogy "gyűlölöm magam!". De ha váalóban gyűlölné magát, akkor a szenvedései boldoggá tennék őt, hiszen szenvedni látja, akit gyűlöl. De Isten azt mondja, hogy senki ilyet nem tett. Kinek van tehát igaza? Ez valójában Isten iránti gyűlölet (keserűség), ami valaki más irányában ölt testet. Isten közvetlenül nem tudja gyűlölni, mert nem látja, ezért talál valakit, akit lát, és őt gyűlöli, az ő irányába lesz keserű.
1Kor 4:6-7 "Ezeket pedig, atyámfiai, példában szabtam magamra és Apollósra ti értetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette ami írva van, nem kell bölcselkedni; hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?"
7) Felsőbbrendű viselkedés Az ilyen ember valójában alsóbbrendűnek érzi magát, és azért viselkedik felsőbbrendűen, hogy ezt elfedje.
8) Buta módja annak, hogy elfedje a nem megváltoztatható hiányosságokat. Pl. amikor gy nő túlzottan erős sminket használ. (2Kor 12:9) "És ezt mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." 9) Extravagánsság, különcség. "Olyan pénz elköltése, amivel nem rendelkezel, hogy megszerezz olyan dolgokat, amikre nincs szükséged, azért, hogy kivívd olyan emberek tetszését, akiket nem is szeretsz." (Lk. 12:15) "Monda azért nekik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget; mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete."
10) Rossz prioritás (elsőbbségi sorrend). Elhanyagolni az Istentől kapott felelősségünket, hogy sok időt töltsünk olyan dolgokkal, melyekkel meg tudjuk nyerni mások tetszését.
(Gal 6:4) "Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve." Végezd a dolgot, amit Isten bízott rád, hogy kedvességet találj Isten előtt. Másokkal pedig ne törődj!
Meghallgatás
cimkék: konfliktus, megoldás, viszonyítások


David Potter: Biztos alapra építeni 2 (36p)
Igeszakasz: 2 Tim. 2:11-26
A prédikáláshoz elsősorban jó munkásnak kell lenned, nem brilliáns szónoknak. A prédikátor feladata, hogy azt mondja, amit Isten mond.
Ha keresztyénnek tartod magad, akkor el kell határolnod magad a bűntől. Ha keresztyénként élünk, akkor ezzel megmutatjik, hogy Krisuzus követői vagyunk. Ha Krisztus valódi követője vagy, akkor egy biztos alapon állsz.
Meghallgatás
cimkék: Biblia, Jézus, Messiás


David Potter: Isten parancsai és Isten ígéretei 2 (45p)
Igeszakasz: Péld. 3:1-12
Nem elegendő külsőleg engedelmeskedni Isten parancsolatainak. A szívnek kell először engedelmeskedni!
A külső szépségre nincs norma, de a belsőre van. Az irgalmasság és az igazság (Péld 3:5) olyan jellmvonások, amelyek a belső szépség részét képezik.
Az Úr félelmének egyik módja, hogy eltávozunk azoktól a dolgoktól, amiket Isten nem kedvel. A rossz tettekben nem gyönyörködik Isten.
Ha Istenbe helyezzük a bizalmunkat, nem kell aggodalmaskodnunk. Az aggodalmaskodás lerombolja az egészséget. A gonosz tettek lerövidítik az életet.
Meghallgatás
cimkék: Isten, parancsolatok, engedelmesség, hozzáállás

« 2017.01.01Összes hangfelvétel2017.01.11 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom