2017. január 15. vasárnap


David Potter: Konfliktuskezelés 3. rész - A problémák megoldása (35p)
Igeszakasz: 
Az előző részben felvázolt problémákat az alábbi dolgok figyelembevételével oldhatjuk meg:
1) Isten úgy alkotott bennünket, hogy kapcsolatban legyünk vele Jézus Krisztuson keresztül, azért hogy tajtunk keresztül tudjon dolgozni. (Jn. 17:3,10:10, Fil. 3:8)
2) Ne gondolj sokat a múltra, hanem inkább a jövőre, amit Isten tervezett el a számodra.
(2Tim 2:20-22) "Nagy házban pedig nemcsak arany - és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből."
3) A Sátánnak az a praktikája, hogy meggyőzzön minket, hogy Isten be akar csapni minket.
(1Móz 3:4-5) "És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói."
(Kol 2:8-10) "Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Ő benne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;"
Az a gondolat, hogy van a világban valami jobb a számodra, mint amit Isten nyújt, a Sátán haugsága.
4) Isten meghatározta a megváltoztathatatlan jellemvonásidat.
(Jób 10:8-9) "Kezeid formáltak engem és készítének engem egészen körös-körül, és mégis megrontasz engem?! Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem?"
(Zsolt 139:14,16) "Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. (16) Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, amelyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük."
(Ézs. 45:9) "Jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajon mondja-e az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? "
5) Isten nem végezte még be rajtunk a munkáját.
(Ef 2:10) "Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."
(Zsolt 138:8) "Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!"
Isten Jézus képére formál bennünket, de nem fejezte még be ezt a formálást. Ezért ne csüggedj el, ha elbuksz valamely próbákban. Rómát sem egy nap alatt építették fel!
6) Nem létezik olyan, egyetemes tökéletes megjelenés!
(1Sám 16:7) "Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van."
Nem a külső megjelenés számít!
Meghallgatás
cimkék: konfliktus, megoldás, viszonyítások


David Potter: Biztos alapra építeni 3 - A gyülekezet az épület (37p)
Igeszakasz: Efézus 2:11-22
A gyülekezet formálása egy épületté, lerontja a közöttünk lévő válaszfalakat, és képessé tesz bennünket, hogy együtt éljünk, összhangban.
A gyülekezet természete: a gyülekezet növekedni fog, amikor megmutatjuk, hogy egyek vagyunk Krisztusban, az Ő épületében. A hasonlóságainkat kell hangsúlyoznunk, nem a különbözőségeinket.
A gyülekezet mércéje Jézus Krisztus. A helyes helyen vagyunk, amikor helyénvaló a kapcsolatunk Jézussal. Krisztus bibliai kijelentéséhez mérjük magunkat.
Meghallgatás
cimkék: Biblia, Jézus, gyülekezet


David Potter: A XX. század eseményeinek bibliai vonatkozásai (45p)
Igeszakasz: Ez. 36:24-26
A teológiai nézetek változásának hatása a történelem menetére, különös tekintettel Izrael állam megalakulására.
Az egész történelem teológia, mert az egész élet teológia.
A helyettesítő teológia szerint a gyülekezet állt Izrael helyébe. (De csak az áldásokban gondolják ezt, az átkokban nem).
A helyreállító teológia szerint Isten a jövőben helyre fogja állítani Izraelt.
A zsidók létére, Izrael államának létrejöttére egyetlen logikus magarázat van: az ígéret, amelyet Isten Ábrahámnak négyezer évvel ezelőtt tett.
Meghallgatás
cimkék: Isten, teológia, történelem, szövetség teológia, diszpenzacionalizmus, amillenizmus, posztmillenizmus, premillenizmus, helyettesítő teológia, helyreállító teológia, Izrael, Jeruzsálem, cionizmus

« 2017.01.11Összes hangfelvétel2017.01.18 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom