2017. január 22. vasárnap


Ifj. Gadó Béla: A Pápa kijelentései a Biblia mérlegén (35p)
Igeszakasz: 
A katolikus vallásban nem csak a templomi szertartások erednek a hagyományból - ami még nem volna baj -, hanem a tanítás is. Az pedig már nagy baj, ha a tanítás a hagyományból ered, nem a Bibliából, és azután ez a nem biblikus hagyomány határozza meg az istentiszteleti szertartásokat is.
A Pápa szavai is gyakran ellentmndanak a Bibliával.
Ferenc Pápa például nyilatkozatában azt állította, hogy Jézus áldozatával mindenkit megváltott. Ez elsőre igaznak tűnik, mert Jézus megváltása mindenkire elegendő, a Pápa azonban azt állította, hogy nem kell hinni Jézus Krisztusban, mindenki üdvözülhet. Ez azonban nem igaz. A továbbiakban több ilyen nem biblikus állítását vizsgáljuk meg a Pápának.
Meghallgatás
cimkék:  Pápa, katolikus, hamis tanítás


Ifj. Gadó Béla: A falba vésett bálvány (37p)
Igeszakasz: Ezékiel 8-9
Isten dicsősége a Templom felszentelésekor betöltötte a Templomot. Ezékiel látomásában Isten dicsősége kiszorult a Templomból, és már csak külső részén látható. Azért, mert a Templom belsejében bálvány volt található. A mi életünkben hol található Isten dicsősége? A bensőnket foglalja el, vagy csak külsőség nálunk?
Ha Isten körbevezetne téged a szíved csarnokában, milyen bálványokat találnál ott? Bárcsak velünk is megtenné ezt Isten, mint amit Ezékiellel tett, hogy felismerjük rejtegetett bálványainkat!
Meghallgatás
cimkék: Biblia, Jézus, gyülekezet


Hoffmann József: Gedeon elhívása (46p)
Igeszakasz: Bírák 6:1-16
Amikor az Úr Angyala először megszólította Gedeont, nem állíthatjuk, hogy a hit magaslatán állott volna. A Zsidókhoz írt levél mégis a hithősök közé sorolja. Ebből azt a figyelemreméltó megállapítást vonhatjuk le, hogy Isten nem azt látja bennünk, akik vagyunk, hanem akivé lehetünk.
A mi gyöngeségünk, erőtlenségünk, esendő voltunk sem akadály Isten előtt, hogy szolgálatba állítson bennünket. Sőt, mintha tulajdon gyöngeségünk tudata lenne az előfeltétele annak, hogy Isten kiválasszon minket. Aki erősnek és hibátlannak képzeli magát, attól lehet, hogy Isten elveszi a hivatalát.
Isten azokat tudja felhasználni, akik a rendelkezésükre álló erővel teljesítik a mindennapi feladataikat.
Azt mondhatjuk, hogy Isten gyönge embereket használ fel céljai elérésére, de azt nem, hogy lusta, a feladatok alól kibúvó embereket használna!
3 tanulság Gedeon elhívásából:
1. Baálnak el kell tűnnie, és csak azután lehet kiűzni Midiánt. Ezt vonatkoztathatjuk a saját életünkre is. Nem lehet győzelmes a mi életünk sem, amíg nem Jézus Krisztus annak korlátlan ura.
Valaminek a bálványozása, a félszívűség megbénítja a lelki életet.
Ha komolyan feltámad bennünk a kívánság, hogy engedjük Istent az életünkben hatni, akkor nem mehetünk bele semmiféle megalkuvásba. Mi a te életed "Baál"-ja? Sok minden lehet. De bármi is álljon Isten és közötted, meg kell azt semmisíteni, hogy Isten dolgozni tudjon veled.
2. Nem lehet oltárt építeni az Úrnak, amíg a Baál oltárt le nem romboltuk!
Nem szolgálhatunk két Úrnak, ezt Jézus is világosan megmondta. Isten nem ismer el semmiféle keveredést más istenekkel. Addig a mi szolgálatunkat sem fogadja el, amíg a hamis oltárokat a szívünkből és az életünkből el nem távolítottuk. A félszívvel végzett istentisztelet nem istentisztelet! Jézus az életünk kizárólagos ura akar lenni. El kell fordulni attól a bálványtól is, ami az önközpontúságunk!
Talán azt mondanád, hogy mindezeket már tudod. Én is azt gondoltam, hogy tudom. De!
3. A harmadik pont az, hogy, hogy önmagunkon kell elkezdeni! Ez a bibliai alapelv! Először a magam szeméből kell kivennem a gerendát, és csak azután vehetem ki a felebarátom szeméből a szálkát. Felületes a Krisztus iránti odaadásunk, ha nincs hatással a saját és a családi életünkre is.
Fel kell kutatnunk a családunkban lévő esetleges bálványokat, és ki kell vágnunk azokat!

Isten az Ő erejét a mi emberi erőtlenségünkön keresztül akarja megmutatni. Ez a bibliai példa. Hogy rajtunk keresztül is megteszi-e, az a mi engedelmességünk, a te engedelmességeden múlik!
Meghallgatás
cimkék:  Gedeon, elhívás

« 2017.01.18Összes hangfelvétel2017.01.25 »

Ha a hallottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom