A Pécsi Biblia Baptista Gyülekezet Vendégkönyve

Biblia Baptista Gyülekezet Pécs | Vendégkönyv megtekintése | Írok a vendégkönyvbe

Oldal megjelenítése: 2/3. Oldalak száma: 1 2 3

Szerző: Üzenet:
Név: Bibliabaptista
E-mail cím: info@bibliabaptista.hu
Kedves Mónika!
Talán nem én leszek az első, aki felhívja a figyelmét a gonosz lelkek általi befolyásoltság veszélyeire. Ha így van, ha nem, kérem fontolja ezt meg alaposan! Ez nem játék! Aki ebben téved, aki itt enged a becsapásnak, annak ez az egész örökkévaló sorsára lesz hatással!

A szellemi világban vannak gonosz lelkek, bukott angyalok, vagy más néven démonok. Isten nem zárta el előlünk ezt az információt, hanem világosan kijelentette a Bibliában. Ezek a lények pedig képesek elhitetni az embereket! Az elhitetés még nem jelent megszállottságot! Egyik ember is be tudja csapni a másikat valamely ügyes csalás segítségével. A csalás azt jelenti, hogy igaznak hitet el valaki olyan dolgot, ami nem az. Gyakran a becsapottak nem szívesen ismerik be mások, de még önmaguk előtt sem, hogy átverték őket. Nem kell tehát egy démonnak megszállva sem tartania valakit ahhoz, hogy hamis tapasztalatokat sugalmazva eltérítse gondolkodását az igazságtól.

A démonok felette állnak az időnek. Léteztek az egész emberi történelem folyamán. Tudnak olyan képzeteket létrehozni az emberben, amelyek régmúlt idők eseményeivel, helyszíneivel kapcsolatosak. Ez nem azt jelenti, hogy az adott ember volt jelen ezeken a helyeken egy előző életében, hanem csak azt, hogy az adott démon volt ott, és most mint saját tapasztalat sugallja ezt az adott embernek. "Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen." (2Kor 11:14-15)
Azért nagyon veszélyes egyéni megérzésekre, belső tapasztalatokra hagyatkozni, mert nem lehet tudni, hogy HONNAN erednek ezek a tapasztalatok. A Sátán és démonai képesek úgy hatni ránk, hogy amit ők sugalmaznak, azt mi a saját megérzéseinknek, belső gondolatainknak higgyünk. Taktikájuknak pedig része az is, hogy hasznos dolgokat sugalmaznak az embernek, ami látszólag segít neki és másoknak. A Sátán nem olyan földhözragadt, mint mi emberek. Mi hajlamosak vagyunk a dolgok jóságát és hasznosságát csak földi, evilági szempontból szemlélni. Amilyen például egy ön által is említett gyógyulás, kapcsolatok javulása, anyagi helyzet rendeződése stb. De ezek csak taktikai húzások a fő cél, az Élő Istentől való távoltartás érdekében. Mit ér az, ha meggyógyul valaki egy betegségből, ha javul az életminősége bármilyen formában, ha aztán a lelke elkárhozik? "Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?" (Márk 8:36)

Kell ezért egy abszolút mérővessző, az igazságnak egy mozdíthatatlan alapköve, amelyhez minden megérzést, gondolatot hozzámérhetünk. Teljesen egyértelműen ez nem lehet emberi eredetű, hanem Istentől kell származnia. Isten a Mindenható, Ő minden tudás, ismeret, bölcsesség forrása és szerzője, csak a Tőle eredő kijelentésben bízhatunk meg úgy, mint a tökéletes igazságban. Mindent egybevetve egyedül a Biblia az, amelyben Isten kijelentette az Ő igazságának azt a részét, amelyet nekünk ismernünk kell. Mindent a Bibliával kell tehát összevetnünk!

Talán mondanom sem kell, hogy a Biblia nem támasztja alá az ön által elmondott módját az Istennel való kapcsolatnak. Ez nem az én véleményem. A Biblia mondja ezt! Nem toleranciahiányról van tehát szó részemről/részünkről, hanem egyszerűen csak ez a Biblia kijelentése. Mi pedig azért vagyunk Biblia Baptista Gyülekezet, mert meggyőződéssel hisszük, hogy a Biblia, és CSAK a Biblia az Istenről szóló igazság forrása. Nem vonjuk kétségbe, hogy Isten szólhat egyénileg is az emberekhez Szent Lélek által, de azt igen, hogy ez ellentmondana a Bibliában már kijelentett dolgoknak! Márpedig az ön által elmondott tapasztalatok nem egyeztethetők össze a bibliai kijelentésekkel. Következésképpen nem eredhetnek Istentől. Ha pedig nem Tőle vannak, nem sok más lehetőség van rá, hogy honnan származhatnak.

Nagyon jól tudjuk, hogy az ördög tőréből nem könnyű szabadulni. Csak az Úr Jézus által, a Szent Lélek erejével lehetséges. Azonban még a Szent Lélek sem győz meg senkit az akarata ellenére. Amennyiben biztos akar lenni benne, hogy az Igazság oldalán áll-e, a legjobb, amit tehet, hogy kérje Istent, hogy adjon önnek világosságot. És adjon is rá esélyt, hogy megtegye! Ha olvasta már, ha nem, kezdje el megint olvasni a Bibliát! Javasolt János Evangéliumával kezdeni. Ne a sorok közötti tartalmat keresse, hanem azt, amit a szöveg maga mond önnek. Ha így tesz a Szent Lélek bizonnyal meg fogja mutatni önnek az igazságot. Nem tudom, a világ mely pontján él jelenleg, de javaslom, keressen egy bibliahű gyülekezetet, ahol további segítséget kaphat. (Ebben segíthetünk, ha szeretné). Persze mindez csak akkor él, ha fel- és elismeri, hogy van szüksége segítségre. Kívánjuk, hogy az Úr legyen az ön megsegítője! Hiszem, hogy nem véletlen, hogy önt ide, erre a weboldalra hozta Isten. Bízom benne, hogy ön is felismeri ezt, és nem lesz mindez hiábavaló!
Áldja meg az Úr!
Hoffman József
Beküldve: 2015. Mar. 4. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Kelemen Mónika
E-mail cím: kelemenmonika@icloud.com
Kedves Bibliamagyarázó!
Nagy örömmel olvastam a válaszát. Amiért reagálhatok rá, az az, hogy én először nem a Biblián keresztül ismertem meg Istent, hanem élő tapasztalat és Jelenléte által. A Teremtőnk Szent Kegyelemben részesített, de ez nem érdemem, hanem kegyelem számomra. Megáldott olyan tiszta pillanatokkal, amikor megismerhettem Őt! Nem meghaltam, ( de mondhattam volna így is) hanem Felemelt Magához, Feloldódott Szívében azokban a Szent pillanatokban megszűntem "én lenni" és megismerhettem a Létezést Rajta keresztül. Megismerhettem Őt, a Mindent Megbocsájtó Végtelen Irgalmat, Kegyelmet Minden Létező iránti válogatás nélküli Szeretetét - én az egyszerű ( mára 50 éves múlt ) , de gyermekkora óta az élő Istent kereső egyszerű és alázatos ember. Ne értsen félre, ez ma sem az én érdemem és nem jogosít fel semmire. Hosszú volt ez a keresés , nem ez életemben " kezdtem és tettem ezt először. Számtalan életemre emlékszem. Utazásaim során a helyszíneket és az embereket ( lelkét annak akivel találkoztam) is felismertem, ahol éltem. Kérem ne gondolja hogy megszállott vagyok és használnak...Nem kell e miatt keresztet vetnie senkinek. Számosan fordultak már segítségért hozzám, amikor életükben iránytűjük összezavarodott és válasz előtt áltak. Sok krízis fordult át megértésbe, szeretetben, a másikoknak való megbocsájtásba , majd rendeződött és megszűnt a betegség, harag v neheztelés, felváltotta azt a testi-lelki jobbulás, gyógyulás...egészség vagy a hiányzó gyermekáldás! Miután eképpen így is segítettem ( életeikből hátrahagyott terheiket , korábbi szokásaikat megérteni és letenni) Kérem ne gondolja hogy elmebeteg vagy sarlatán vagyok! Közel 7 éves voltam amikor rájöttem hogy Istent a tapasztalásban kell keresni, és volt is rá lehetőségem, mert kérésem felé fordított egészen. De még hosszú éveknek kellett eltelnie, a Felé vivő úton, hogy valósággá váljon. Ez alatt egyetlen vallási sem segített , sem vallásos tanítás! Mindegyik megkülönböztető, biráló, félelmet keltő és igazságtalan Isten képét igyekezett továbbítani. Isten nem bírál, életet és teret ad mindennek és lehetővé teszi a választást. Teremtése az hogy " Legyen" . Isten a Mindenek Teremtője és arra kiváncsi a szabad akarat adományozása mellett, hogy mi emberek a választásainkkal magunktól mikor érünk meg arra, hogy válasszuk Őt. Ott ahol vagyunk, onnan ahol vagyunk. Nem teremt népeket és kultúrákat eleve kárhozatra! Csak mert valaki Hindunak vagy muszlimnak születik - méghozzá a Mindenható akarata által- mert mi mástól születhet bárki bárhová-pláne ha nincs a tanuság szerint korábbi s ez lenne az első élete.. ( ha nincs korábbi... akkor ez minek a következménye? ) Ha nem következmény, akkor mi? Isten akarata! Számos életemet ismérem, mert feltárult előttem, mikor más vallásokban éltem . Jártam azóta azokon a helyszíneken, országokban. Akik ma ott élnek , mai emberek -Isten teremtett és szeretett gyermekei, mint a keresztények. Nem kárhozottak, Isten életet lehelt beléjük, hitet adott nekik. Gondolom ön is így gondolja Istennek Hála! Ugyan azt az Istent -csak más módon nevezve mi ta keresztények - szereti minden más nép is. Tudja a hit viták eddig csak romboltak. A múlt tele van vallási háborúkkal . Rengeteg vérontás! Isten nem akar ilyet! A békés egymásmellett élést akarja, toleranciát és természetes fejlődést v változást! A népek és nemzetek békéjét! Nem teremt eleve kárhozatra " nem igaz vallásokban". Szent Lelkéből árad ki az élet mindenre és mindenkire, minden csecsemőre-bárhol látja meg a napvilágot és bármiként- minden újszülöttre aki felsír ezen a földön. Ámen! Bocsásson meg ha erőteljes vagyok, vagy bántó- távol álljon tőlem- nem akarok az lenni! Mélyen tisztelem önt és a hitét s azt hogy veszi a fáradtságot és reagál! Köszönöm! Ha más vallásról lenne szó a kereszténnyel szemben ugyan így éreznék! Én magam számos vallást ismerek és keresztény ám hitet nem gyakorló családban születtem. Magam ismertem meg Istent és hogy élővé válljon a tapasztalatom Vele, ahhoz más utakat is meg kellett ismernem. Mind segített. Nem távolitottak el Istentől sem keleti sem nyugati vallások. Mindben a lényeget, a tapasztalatot kerestem , a belsőt( nem magát a vallást) és megtaláltam. Utamon mindent megkaptam . A Mindenható vezetett mint ahogy megragad mindenkit és Ő vezet minden embert . Ő tétel utakra! Ma amikor segítséget kérnek tőlem,emberek, akkor abban tudok segíteni, hogy tolmácsoljam a Jézusi Szeretetet, mert Ő megragadott engem, hogy ne a különbségről, hanem a Szeretetről, Egységről a közösségről és a Megváltásról beszéljek, csak mint ember. Jelenléte betölti a szívemet! Hála Neki érte ezerszer is Hála és Dicsőség Istennek! Én csak egy egyszerű lélek vagyok, nincs vallásom, a szó hagyományos értelmében csak élő tapasztalatom, de tudom hogy Isten mindenben él és ITT VAN bennünk és velünk, közelebb van hozzánk a lélegzetünknél is. Annak ellenére része Isten az életemnek hogy nem a Szentirásban foglaltakat fogadom el egyetlennek a jelenlegi magyarázatokra mellett, illetve nem a Bibliát tekintem az Istenhez vezető kizárólagos útnak ,de Szentirásként tekintek rá! Annak ellenére része Isten az életemnek, hogy ismerem több életemet, bejártam több utat, megismertem számos vallást és Isten rám bízta a döntést hogyan találjak Hozzá! Nagyon hálás vagyok mindezért! Ma ha valaki érett rá és a Kegyelem megengedi -akkor hitétől függetlenül segítek az keveseknek s az arra éretteknek Jézust a szívükbe befogadni. Ha kell úgy könnyebben tiszta lélekkel tudnak meghalni, élni, gyógyulni, jót cselekedni . Ámen! Nagyon köszönöm hogy szentelt időt soraimnak. Talán én is megbékéltebb leszek ön által az egyházakkal kapcsolatban, s néhány számomra nem elfogadott , illetve nem kizárólagosan helytálló tanitással kapcsolatban. Őszinte tisztelettel K Mónika
Beküldve: 2015. Mar. 4. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Bibliabaptista (HJ)
E-mail cím: info@bibliabaptista.hu
Kedves Mónika!
Örömmel vettük, hogy megosztotta velünk meglátásait!
Egyetértünk önnel abban, hogy "Isten nem vallás, Jézus nem vallási dogmák lefektetéséért jött és halt meg a kereszten" Ez pontosan így igaz! Mi is ugyanezt valljuk! Mi nem vallásosak vagyunk a szónak abban az értelmében, ami különféle egyházi előírások követését jelenti. Mi keresztyének, vagyis Krisztus-követők vagyunk, akik hiszünk a mi Urunk Jézus Krisztusban és az Ő váltságművében.
A Biblia nem teljes leirata annak, amit Jézus tanított, ez igaz. János is ír erről az evangéliumában: "De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megíratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyeket írnának. Ámen." (János 21:25) Tehát sok minden nem lett leírva, amit Jézus cselekedett.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Biblia hiányos lenne! Aminek benne kell lennie, amiről Isten akarta, hogy tudjunk, az benne van! Isten nem a Biblia, de a Biblia az egyetlen, amelyből a valóságot tudhatjuk meg Istenről, és arról, hogy milyen Isten kapcsolata az emberrel, és hogyan állította ezt Ő helyre. Továbbá, hogy nekünk személyesen (nekem, önnek, és mindenkinek egyénenként) hogyan lehet részünk ebben a helyreállításban. A Biblia teljesen világos, és sziklaszilárd kijelentése, hogy nincs más út Istenhez, csak Jézus Krisztuson keresztül! "És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk." (Apcs. 4:12)
Jézus nem az EGYIK opció, lehetőség az üdvösségre, a Mennybe, az örök életbe való bemenetelre, hanem az EGYETLEN! Az nem lehetséges, hogy az Élő Isten a Bibliában egyszer ezt mondja, majd ugyanez az Isten más vallások követőinek más mondjon! Hiszen akkor valakiknek hazudnia kellett. Ugye nem állítja ön sem azt, hogy Isten hazug? Vagy talán csak szórakozott, esetleg feledékeny, hogy különböző népeknek más-mást mond vele való kapcsolat módjáról?

A Biblia zsinatok általi megváltoztatásával kapcsolatban ön is abba a zsákutcába téved, mint sok más hasonló elképzeléssel élő ember, nevezetesen, hogy állítását nem tudja bizonyítani. Ugyanis semmilyen bizonyíték, jel, tény nem támasztja alá, - sem közvetlenül, sem közvetve -, hogy a zsinatok vagy bárki a Bibliához hozzáadtak, elvettek vagy megváltoztatták volna. A zsinatok jegyzőkönyvei is rendelkezésre állnak. Ez egy puszta feltételezés, mellyel azért élnek sokan, hogy saját egyéni elképzelésüket is érvényesnek állíthassák be Istennel, és a Hozzá való eljutással kapcsolatban. Soha senki semmilyen megváltoztatást nem tudott még igazolni. A Biblia hitelessége (nevezetesen, hogy azt olvassuk ma, amelyet a Szent Lélek ihletése alatt az eredeti szerzők írtak, és csak azt, nem többet, se kevesebbet) megingathatatlan!
A Biblia hitelességével az egyik tanítássorozat részeként foglalkoztunk, melynek szövege a honlapon olvasható. (A Menüben: Bibliai tanítások - Érvek a hit mellett: 9. rész)
Egy idézet innen: "Rendszeres vita tárgya az is, hogy a rendelkezésünkre álló iratok, levelek közül melyeket tekintünk a Biblia részeinek, és melyeket nem.
Gyakori vád az is, hogy bizonyos zsinatokon hatalmi szóval döntötték el, hogy mely iratok legyenek a Biblia részei, és melyek ne. Ebből azonban semmi nem igaz! Nagyon fontos annak megértése, hogy az ókori zsinaton részt vevő gyülekezeti vezetők nem MEGHATÁROZTÁK, hanem FELISMERTÉK, hogy mely iratoknak kell a kánonhoz tartozni. Ez nagyon lényeges különbség! Előbbi esetben ugyanis emberi döntés eredménye volna a bibliai kánon mai formája, utóbbi esetben azonban Isten közreműködése folytán vált a Biblia azzá, ami. Ha Isten a Biblia megírásában mint ihlető, sugalmazó közreműködött, akkor abban is része kellett legyen, hogy mely írások tartozzanak az Ő kijelentéseihez, és melyek ne! Ha egy Bibliát gyakorta forgató, hívő keresztyén beleolvas ezekbe a ma apokrifnak tekintett iratokba, akkor azonnal fel fog tűnni a számára, hogy ezek - noha némelyik nem tanít semmi eretnekséget - nem Istentől ihletett szavak."
Az a feltételezés pedig, hogy akár az egyházatyák, vagy a zsinatok résztvevői, vagy bárki az Isten Szavának tartott írásokba belejavított volna, elképzelhetetlen! Hogyan lett volna bátorsága bármely hívőnek ehhez? Nem beszélve arról, hogy ezt Isten sem engedte volna meg. Az Úr gondviselése őrködik a Szentírás épsége felett!

"Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által" (Zsidók 1:1). Isten tehát ma a Fia - aki az Ige - által szól az emberekhez, nem egyéni megérzések, és sorok közötti olvasás által. Talán több figyelmet kellene szentelni a tényleges sorokban lévő, mint a sorok közötti képzelt tartalomnak!

Azt kívánjuk mi mindnyájan, kedves Mónika, hogy bárcsak ön is eljuthatna az Igazság megismerésére, a Jézus Krisztusban való üdvözítő hitre!
Áldja meg az Úr!
Beküldve: 2015. Mar. 3. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Mónika
E-mail cím: Kelemenmoni@icloud.com
Kedves Bibliamagyrázó! Tisztelem a hitét és egyben engedje meg, hogy kifejtsem amit én tudok Istenről! Igyekszem szeretetteljes módon tenni ezt! Néha elszomorodom, mikor különböző magyarázatokat olvasok a hit embereitől a Bibliával kapcsolatosan. A Biblia útjelző Istenhez, de Isten nem a Biblia és ami abban található! Azt a Zsinat annyiszor és olyan módon formálta, hogy annak a kornak a szellemének megfeleljen, ( sok tanitás részletét és lényegét elvéve) amikor a Zsinaton résztvevők éltek. Az időtájt mikor született a ma is ismert formája, számtalan ma keresztényinek nevezett irányzat létezett, nem volt egységes kereszténység és a Zsinat megpróbálta a több szâz évvel azelőtt és némely esetben jóval Jézus után leírtak alapján a keresztény hit alapjait képező leírtakat egységesíteni. A Zsinat emberekből és vélhetően bölcs emberekből állt, de attól még hatott rájuk annak a kornak a szelleme és politikai helyzete, valamint az emberek spontán tudatlansága és a túl sok irányzat kaotikussága. Nem tettek bele mindent a ránk hagyományozott Bibliába, és nem szentek és Isten tökéletes tudásának a hordozói voltak. CSAK EMBEREK!!!!!!!!!!!! JÓT AKARÓ BÖLCSEK , DE EMBEREK. Vélhetően valóban meghagyták azokat az alapvető tanitásokat, evangéliumokat amelyekről úgy döntöttek, hogy Ők OTT, AKKOR ELFOGDJÁK és SZERINTÜK ELÉG a kereszténység hitének alapjaihoz. Történelmi tény hogy az addig terjedt és elfogadott írásokat Jézus életéről és tanitásairól számtalan ponton cenzurázták, megváltoztatták, kivettek belőle. Mivel a hit emberei voltak a lényeget igyekeztek tükrözni. Amit feleslegesnek gondoltak vagy túl sok olyan kérdést vetett volna fel, amire nehéz v kínos magyarázatot adni, válaszolni vagy nem volt egyeztethető más dolgokkal, a kor szellemével és nem szolgálta az akkori vezető réteg v népek érdekeit valami módon, v egész egyszerűen nem értettek vele egyet -akár egymást közt- azt az evangéliumot egyszerűen kihagyták, megtördelték. Ezért igen hiányos a ma Bibliaként ismert és utókorra hagyományozott Szentírás. (Jézus után több száz évvel) Sok tétele ezért annak a kornak az emberéhez szól, az akkor elfogadható módon! Ilyen többek között a sírból feltámadás szűkkeblű értelmezése, ( mi van azokkal akiknek se sirjuk , se csontjuk , se nyomuk...az évezredek közben s múltán?) De elég ostoba lennék ha ilyen szőrszálhasogatásba kezdenék! A felvetést nem gondoltam komolyan. Nem ezért írok. A reinkarnáció kapcsán irt anyagra és szerintem igencsak erőltetett, de jóhiszemű magyarázatra reagálnék és a más vallásokat ért bírálatra. Isten nem vallás, Jézus nem vallási dogmák lefektetéséért jött és halt meg a kereszten, a Biblia pedig egy hiányos kivonata annak amit Ő tanított. Még így is tele az Ő igazsâgaival, valódi gyöngyszemekkel, no meg a Zsinat módosításaival. A Zsinat a megegyezés értelmében a leglényegesebbeket v szükségeset hagyta meg az "egységesített, jóváhagyott és megszerkesztett" Szentirásban ( ha nem kellett volna átdolgozni, akkor a Zsinatnak nem lett volna munkája se vele.). Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a kor és társadalom értékrendjének és az akkori ember értelmének szólóan és nem 2 ezer év múlva élő mai társaiknak hagyták jóvá Ezzel valószínű nem is gondoltak! Akkor úgy itélték az kellett. Ma ezt olvassuk , de az eltelt 2 ezer év alatt sok megitélés, erőszakos hittérités alakult ki miatta. Jézus ezt nem akarta! Jézus a Szeretet, a Megbocsájtás, mint ahogyan a Teremtő az! Isten nem a korlátok közé szorult értelemmel bíró goromba ember fenn a Mennyben aki haragszik itélkezik és pusztít mint egy hatalmával visszaélő kényúr, aki csak az övéit kiméli és akinél csak egyetlen esély van ! Tudtával és ihletésével nyílnak meg utak felé az ember számára és a tudás is Hozzá! Minden vallásnak van belső és külső tanítása. A belső az élő, a külső az a kizárólagosságra törekvő és merev szabálykövető, szőrszálhasogató. Az Istennel való találkozás és élet, az a szabályok elhagyása után következik. Egy Istenben élő ember magától és belülről jövően helyesen és Istennek tetszően cselekszik, nem igazán kell korlátok közé szorítani szabad értelmét , amivel Isten ajándékozta meg. Mindenkit Ő fejleszt személyesen és olyan úton, ami az ember bensőjének megfelelő míg a tükrök közt homályosan látó ember tisztán nem lát és meg nem látja őt Mindenben. Isten hív minket és mindenkit egy felé vezető útra és ad hitet , értelmet és hozzá szívet! Bármelyik úton hív, az az út nekünk magunknak lelkünket betöltő lesz! Mindenek felett! De ez nem jelenti azt, hogy a többi út nem érvényes! Mert Ő minden lelket ismer és mindenkit szeret s mindenkit vezet végtelen türelemmel és szeretettel. Minden Út HOZZÁ VEZET! Mindenkit olyan ajtón enged be a Vele való Találkozás Templomába, a Szívébe, amire az ember lelke bennsőjénél fogva hajlik és melyen kinyitva biztosan visszatalál hozzá! Ezért nyitott meg különböző utakat és hiteket, hogy azokon járva hazataláljunk. Hogy meddig járunk egy Úton? Míg meg nem haladjuk önmagunk, egonk, hibáink, míg meg nem értjük és ismerjük azon keresztül Őt! S hogy milyen úton? Mindig azon amire készen állunk és ami a lelkünknek való! Oda fogunk születni és azt a hitet fogjuk megismerni, ott az lesz természetes és elsődleges az emberek között és elterjedt! Az fog a legjobban a lelkünkhöz illeszkedni. Aztán választhatunk! Azonban bármelyiken is járunk, bármennyit tanulunk, ha a másik hite iránti tisztelethez és megértéshez nem jutunk közelebb, akkor megakadunk a felszínen, és a belső lényeghez ( ami minden hitben egyetemes) az élő Istenhez el nem juthatunk! Isten él minden népét és népei minden vallását elfogadja és szereti. Mindenki aki a földön él a gyermeke, a maga hasonlatosságára teremti! És mindenki hazatalálhat hozzá! Az is aki még nem hallott a keresztény tanitásokról és Jézus nevét és tiszta tanítását életében nem is volt módja megismerni, mert valahol egy jurtában sok ezer mérföldre minden mástól, elszigetelten v egy természeti nép fiaként , lányként v az esőerdőkben v zárt vallási csoportban a külvilág ismeretétől távol élt. Akadtak ilyenek sok sok millióan a történelmi korokban Jézus előtt és az azóta eltelt 2 000 évben. Jézus egyetemes tanításai, megváltó erejét ismerni azonban különleges ajándék az arra éretteknek és a feléje fordulóknak. Ő egybeolvaszt és meghalad mindent a részletezés helyett( lásd az akkori a kor vallási töredezettsége, zavarodottsága, helyenként erkölcsi anomáliái, másrészt túlburjánzó ezer szabály előíró külsőségessége pl farízeusok szabályrendszere stb) épp ezért Jézus mindezen és mindenben egységesít és meghaladni tanít mindenkit! Öröm annak százszorosan aki Őt valóságosan ismerheti és éli! Hozzájuk jött és hozzájuk szól! De a Zsinat utáni Biblia az Ő tiszta életének és mélységes tisztánlátásának, tudásának Szentséges Erejének csak töredékét képes megjeleníteni. Kevesebbet kellene a sorok közé bemagyarázott szavakon lovagló v szószérinti értelmezésbe és különbség magyarázatokra fektetni a hangsúlyt .( bocsánat érte, nem kritizálni szeretnék, csak csodálkozom) Többet jelentene ha a lényeglátásra emelkedettségére irányulna több figyelem a hittételek értelmezésekor! A Biblia hagyományos módon nem magyarázható. Másrészt akinek a tekintete az Egységben nyugszik és a szívében bátorság s valóban minden ember iránti szeretet honol az azt is elolvashatja benne, amit a Zsinat nem akart. Tisztelettel K Mónika
Beküldve: 2015. Mar. 3. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Bibliabaptista
Kedves Olga!

Ő már tett valamit! 2000 éve eljött, és önmagát adta a mi bűneinkért. "Mert ÚGY szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3:16)

Isten nem egy komornyik, akinek az volna a kötelessége, hogy naponként rendet csináljon háziak dorbézolásai után. Isten megoldása tehát Jézus Krisztus. Csak a kereszt lábánál van megoldás a problémáinkra, a világ összes problémájára. Minden ön által említett szörnyűség gyökere a bűn. A bűn, mely minden emberben munkál. "nincsen csak egy igaz is ...
Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is." (Róma 3:10,12)

Sokan mondják, hogy miért nem szünteti meg Isten a gonoszt a világban, ha meg tudná tenni? Igen, meg tudná tenni! De ha megtenné, ki mondhatná magáról, hogy ő itt maradna? Mások bűnét mindeni könnyen észreveszi, a magáét már kevésbé.

Isten igazságos. Meg fogja büntetni a bűnösöket. "Az Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül..." (4 Mózes 14:18), "Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül..." (Náhum 1:3). Jelenleg még vár az ítélettel az Úr, és Péter azt is elmondja, hogy miért: "Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." (2 Péter 3:9)
Isten arra vár, hogy az emberek megtérjenek. Hogy elfogadják Jézus Krisztust személyes Megváltójuknak.

Ön megtette már ezt?
"Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta." (János 3:36)
Aki nem engedelmeskedik a Fiúnak - Jézus Krisztusnak - annak fizetsége ugyanúgy az örök kárhozat lesz, mind a gyilkosoké és erőszaktevőké. Isten igazságos. Nem csak a nagy bűnöket bünteti meg, hanem MINDEGYIKET!
De van megoldás: "Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik." (Róma 10:13)
Kívánjuk, és imádkozunk érte, hogy ön is mihamarabb megtegye ezt!

A válasz tehát: a Bibliában találhatja meg Őt! "Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak." (Példabeszédek 8:17)
Beküldve: 2014. Dec. 7. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Katona olga
E-mail cím: Olgica1@citromail.hu
Kedves gyülekezet!
Keresem az utat, hogy hol találom meg az egyedüli igaz igaz Istent. Ami mindig elgondolkoztat, az a világban végbemenö szenvedés. Miért engedi meg Isten, hogy kisgyermekek éhezzenek, fázzanak, megöljék őket, hogyan tudja becsukni a szemét ennyi szenvedés láttán. Ha Isten igazságos, akkor tennie kellene valamit, de nem történik semmi. Mit érezhetett az a gyerek, akit az apja barátnöje agyonveretett, mit érezhetett, amikor tudta, hogy nincs tovább? Vagy mit érezhetett az a kislány, akit az apja rendszeresen megeröszakolt ? Vagy az a 16éves lâny, akit téglával vertek agyon, s miközben haldoklott, az apjât hivta segitségül? Én, ha csak olvasom ezeket a borzalmakat, a szivem szakad meg. Hogyan tudja mindezeket Isten végignézni egyetlen könnycsepp nélkül? Neki hatalmában állna tenni valamit, miért nem tesz akkor semmit? Az Isten, akit én keresek, igazságos, és nem türi el az igazságtalanságot, de hol találom meg őt?
Beküldve: 2014. Dec. 6. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: reka
Jo az oldal.reka
Beküldve: 2014. Sep. 24. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Tringel János
E-mail cím: tringelj@indamail.hu
Köszönöm szépen ezeket a nagyszerű tanításokat!!!
Beküldve: 2013. Nov. 25. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Bibliabaptista
E-mail cím: info@bibliabaptista.hu
Kedves Beáta!

Isten Mindenható, tehát bármit megtehet, amit akar. Akár az elhunyt leányt is feltámaszthatná. Mégsem valószínű, hogy ezt fogja tenni. A Bibliában előfordul - mind az Ó, mind az Újszövetségben -, hogy egy próféta, Jézus, vagy egy apostol feltámasztottak meghalt embereket. Ezeknek az eseteknek azonban fontos célja volt Isten tervében, ezért is kerültek megörökítésre a Bibliában. Az isteni kijelentés időszaka azonban már lezárult, a Biblia teljes. Éppen ezért az apostolok kora után Isten már nem alkalmaz ilyen látványos csodákat, hogy megerősítse üzenetét. A csodák ugyanis mindig valamely isteni kijelentés, lelki igazság megerősítésére szolgáltak, nem pusztán önmagukért történtek.

Lukács evangéliuma 16. részében (19-31 versek) Jézus elmond egy történetet egy gazdag emberről és egy Lázár nevű koldusról, akik meghaltak. Ha nem ismeri ezt, javaslom olvassa el, mert sok mindent megtanít az emberek halál után lehetséges állapotáról. Az utolsó versekben van egy fontos kijelentés, amely esetünkre is érvényes:
(27) Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
(28) Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
(29) Monda neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik; hallgassák azokat.
(30) Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek!
(31) Ő pedig monda neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. (Lk. 16:27-31)
Ebből a kijelentésből egyértelműen arra következtethetünk, hogy Isten nem támaszt fel halottakat azért, hogy bizonyítsa az embereknek önnön hatalmát. Ugyanis azt mindenkinek e nélkül is ismernie kellene. Ma ez így hangzana: ha a Bibliára nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha feltámasztanék valakit a halálból.

Istennek a Bibliában kijelentett üzenete alapján tehát nem várható, hogy a leány ebben a mostani világban fel fog támadni.
De fel fog támadni az eljövendő világban, ahogyan mindenkit fel fog támasztani Isten. A Biblia szerint két feltámadás lesz. Az elsőben azokat támasztja fel Isten fizikai, de immár romolhatatlan testben, akik Krisztusban haltak meg, tehát még életükben elfogadták Jézust Megváltójuknak. Ezek között lesznek azok is, akik döntésképtelen állapotban haltak meg. Például a kisgyermekek, értelmi fogyatékosok. Mivel a leány 14 évesen halt meg, nem lehet pontosan tudni, hogy életkora alapján Isten még a gyermekekhez sorolta-e, vagy már döntésképesnek tekintette. Isten pontosan tudja minden ember esetében, hogy hol ez a határ, de mi emberek csak találgathatjuk. Felnőtt, döntésképes emberek azonban csak akkor jutnak a Mennybe, és lesz részük majd az első feltámadásban, ha teljes szívükből elismerték bűnös voltukat, és kérték Jézust, hogy tisztítsa meg őket azok következménye alól. A valódi megtérés mibenlétéről olvashat a "Jó hír" menüpont alatt.

A második feltámadásban viszont azoknak lesz része, akik bűneikben haltak meg, a nélkül, hogy kérték volna Jézust, hogy Ő fizessen helyettük a bűneik büntetéséért. Nekik meg kell majd jelenniük Isten előtt ítéletre.

Kedves Beáta!
Elhunyt szeretteink elveszítése fájdalmas, de már nem tehetünk értük semmit. Hamis az a tanítás, hogy bármilyen formában bárki közbenjárhat meghalt szerettéért. Ez az elképzelés pusztán emberi hagyományon alapul, de teljesen idegen a Bibliától. Ha megváltottak voltak, akkor már boldogok, mert az Úrnál vannak a Mennyben. Találkozhatunk velük, ha mi is elfogadjuk Jézus Krisztust Megváltónknak. A leány szülei a legjobb, amit tehetnek - ha még nem tették meg -, hogy rendezik kapcsolatukat Istennel oly módon, hogy megtérnek. Ekkor lehet rá reményük, hogy találkoznak majd a Mennyben gyermekükkel.
Beküldve: 2013. Oct. 31. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  
Szerző: Üzenet:
Név: Guscsin Beata
E-mail cím: beata0706@azet.sk
Udvozletem!
azert irok mert a velemenyuket kernem.4en varnak itt Ukrajnaban egy nagy csodat.Egy 14 eves kislany meghalt.40 napja lesz.Az edesanya azt almotta hogy feltamad,mert hogy ez lesz az embereknek a bizonysag hogy mijen nagy Isten hatalma.En hiszek benne hogy Istennek van erre hatalma,de elkepzelni nem tudom.Kerem szepen mihamarabb irjanak.
Beküldve: 2013. Oct. 30. Üzenet törlése  Válasz az üzenetre  IP cím megtekintése  

Oldalak száma: 1 2 3

left column bottom