Kik vagyunk?

Ismerkedj meg velünk!

Gyülekezetünk rövid története. A pécsi Biblia Baptista Gyülekezet 1995 májusában alakult meg Jim Knies misszionárius lelkipásztor gyülekezetplántáló munkájának eredményeképpen. Az első istentiszteleteket a lelkipásztor nappalijában majd a Belvárosi Általános Iskolában bérelt egyik tanteremben tartotta a gyülekezet. Ezt követően a Csontváry utcába költözött a közösség. Imaházunk 1998 óta a Rózsadombon található. Jelenleg a gyülekezet lelkipásztora David Potter. Misszionáriusunk Oláh Gedeon 2008-ban Nagykanizsán megalapította a Világítótorony Baptista Gyülekezetet. Jim Knies pedig Budapestre menve 2010-ben a Fővárosi Baptista Gyülekezetet plántálta.

Kik a baptisták? A baptisták nem egy vallásalapítóra vezetik vissza hitüket, hanem a Bibliára. A 17. században kezdték őket először baptistáknak nevezni. Azonban a történelem során mindig is voltak olyan csoportok, akik baptista hitelveket vallottak. A baptisták hiszik és gyakorolják a Bibliát és számukra a Szentírás az igazság egyedüli mércéje és a legfontosabb útmutató az élethez. A baptisták hiszik, hogy Isten előtt mindenki egyenlő. Nevük a görög baptidzó szóból ered, amely bemerítést, alámerítést jelent jelent. Az Újszövetségben és sok évszázadon át evvel fejezték ki nyilvánosan az emberek a Jézus Krisztusba vetett hitüket. A baptisták számára mégsem ez a legfontosabb tanítása a Bibliának, hanem az, hogy egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet örök életünk és bűnbocsánatunk.

A Bibliáról.A Biblia Isten szava és ezért az élet útmutatója minden ember számára. A Bibliát körülbelül 1600 év alatt írta Isten felügyelete alatt valamivel több mint 40 különböző ember. Isten gondoskodott a Biblia megőrzéséről is. A Biblia volt az első nyomtatott könyv, ma pedig a világon a legtöbb nyelvre lefordított könyv. A Biblia a legátfogóbb történelemkönyv, mert az egyetlen könyv, amely a világ teremtésétől a világ végéig tartó időszakot felvázolja előttük. A régészet rengeteg lelelte igazolja a Biblia állításainak és a bibliai próféciák beteljesedésének valódiságát. A Biblia nem természettudományos céllal íródott, de nem mond ellent semmilyen természettudományos törvénynek. (A csodák - természetükből adódóan - értelemszerűen kivételek.) A Biblia az a könyv amelyből megismerhetjük Istent, mert ebben a könyvben Isten mondja el, hogy milyen is Ő valójában és mit vár el az embertől.

Ha az olvasottak felkeltették az érdeklődésedet, látogass el hozzánk, hívj bennünket, vagy írj a Vendégkönyvbe

left column bottom