Bibliai tanítások

Itt arról olvashatsz, hogy mit mond a Biblia különböző témákban.

 • Igaz-e a Biblia?
  Ez egy olyan alapvető kérdés, amelyet nagyon sokan feltettek már, akár kimondva, akár kimondatlanul. Ha a Biblia nem igaz, akkor a kereszténység hiábavaló (1 Kor 15:14). De ha igaz, akkor az élet legfontosabb útmutató könyve. A Biblia szavahihetőségének 9 bizonyítéka képes meggyőzni bárkit afelől, hogy a Biblia igaz, aki kész félretenni előítéleteit.

 • Módosították-e a Bibliát az idők során?
  Ha módosult a Biblia az idők során, akkor nem megbízható. Ha viszont nem módosult, akkor egy olyan könyv, amelyre Isten a legjobban vigyázott. A Biblia változatlanságára 6 alapvető bizonyítékot nézzünk meg!

 • Evolúció vagy teremtés?
  Az élet és az ember kialakulása: spontán véletlenek sorozata vagy egy bölcs Tervező munkája? Ha a darwini evolúciót tekintjük, az ember véletlenek által jött létre. Ha azonban Isten teremtette, akkor logikusan az feltételezhető, hogy célja van az emberrel, és hogy az ember felelős a Teremtője felé, hogy teljesíti-e a kitűzött célt.

 • Valóban keresztyén vagyok?
  Vajon mindenki keresztyén, aki annak vallja magát?
  A keresztyén megnevezés azt jelenti, hogy Krisztus követője, Krisztusi. Követheti-e valaki Krisztust másképpen, mint ahogy ő maga kéri, hogy kövessük? Mi alapján számít tehát keresztyénnek valaki?
  Lehetséges, hogy valaki, aki évek – akár gyermekkora – óta valamely egyház tagja, valójában mégsem keresztyén abban a formában, ahogy Isten ezt a Bibliában elénk tárja?

 • Mi Isten megoldása a halálra?
  Félsz-e a haláltól ott legbelül, függetlenül attól, hogy elismered-e hangosan vagy sem? Testünk nem fog örökké élni. Miért kellene aggódni amiatt, ami úgyis elkerülhetetlen?
  Istennek van egy reményt adó üzenete számodra.

 • Isten-e Jézus Krisztus?
  A Biblia szerint az Istennel való kapcsolatod az erre a kérdésre adott válaszodtól függ. A hagyományos keresztény tanítás szerint Jézus Isten, aki emberré lett, ugyanakkor Isten is maradt. A Biblia valóban azt tanítja, hogy Krisztus Isten és ember volt egy személyben, vagy a keresztények tévedtek János apostol Krisztusról szóló kijelentésével kapcsolatban?

 • Tanítja-e a Biblia a reinkarnációt?
  A reinkarnáció kulcsfontosságú elem az olyan ősi vallásokban, mint a hinduizmus, a buddhizmus és a Hare Krisna, és sok modern kultuszban is az. Minél több hasonló vallás kerül be Magyarországra, annál gyakrabban találkozunk a reinkarnációban hívőkkel. Hogyan lássunk neki annak a bizonyításához, hogy a Biblia nem a reinkarnációt, hanem a feltámadást tanítja?

 • Hogyan viszonyuljunk a pénzhez, gazdagsághoz? (PDF dokumentum)
  Függetlenség. Szabadság. Gondtalan élet. Ezek után áhítozik mindenki. Van, aki beleadja magát a küzdelembe, és a maga erejéből kívánja elérni. A többség csak lottózik, vagy némán, de gyakrabban panaszkodva várja sorsa jobbra fordulását. Mindezt azért, mert a világ elhitette vele, hogy ezeket kell akarnia. A függetlenség egy hamis illúzió. Azért nem érhető el, mert valójában nem is létezik. Az ember függőségre lett teremtve. Úgy lett megalkotva, hogy függenie kell valakitől, vagy valamitől. Ez a körülmény része az ember képletének, és aki ezzel nem számol, aki ezt nem veszi bele a számításba, az szükségképpen hamis eredményre jut.
  Az igazi kérdés az lehet, hogy kitől akarunk függeni. Ebben ugyanis szabad választásunk van.
 • Milyen megoldást ad Isten a depresszióra?
  Miért van ma annyi lelki problémával küzdő ember? Régen is szenvedtek ettől az emberek, vagy csupán új keletű problémáról van szó? Vajon a bibliai személyek is megtapasztalták a lehangoltságot? 

 • Jelek és csodák: Számíthatunk rájuk napjainkban is?
 • Gyakran hallunk olyan gyülekezetekről, ahol látszólag nagyon izgalmas dolgok történnek: betegek és rokkantak gyógyulnak meg. Az emberek általuk nem tanult új nyelveken beszélnek. Ezek az esetek azt bizonyítják, hogy a szóban forgó gyülekezetek valódi újszövetségi gyülekezetek? Rávilágít-e a Biblia erre a fontos témára?

 • Mi a Biblia fő üzenete
  A Bibliának nagyon sok mondanivalója van az ember számára az élet legkülönfélébb területein. A legfontosabb azonban mégis ez: Isten megteremtette a világot az ember számára, mintegy díszletként. Tökéletesre alkotta, melyben semmi hiba, így halál sem volt. Aztán megalkotta az embert a maga képmására és hasonlatosságára. (...)
  Mivel Isten szuverén, szabad akaratú lény, az embert is ilyennek teremtette. Elhelyezte az embert az Éden kertjében, hogy művelje azt és uralkodjon az egész teremtés felett.
  Egy kikötése volt: van EGY fa a kertben, amelyről nem ehet.
  Az ember azonban hamarosan elbukott, mert megszegte ezt a parancsot. Ezért aztán Isten átok alá helyezte az embert és az egész világot.
  A Biblia a továbbiakban Isten eme üdvtervének elbeszélése a történelem folyamatában. Isten nyilvánvalóvá tetette, hogy nem vetette el végleg az embert, hanem ő maga fogja megoldani ezt a bűn problémát.
  tovább >>
 • A diszpenzációs bibliaszemlélet megvédése (PDF dokumentum)
  A Biblia figyelmeztet bennünket, hogy e világkorszak végéhez közeledve egyre széleskörűbbé kezd válni az aposztázia, a hitehagyás, amikor magukat keresztyéneknek nevező emberek, sőt egész gyülekezetek és egyházak fordulnak el a bibliai igazságoktól, és hamis tanításokat kezdenek el követni. Több ilyen hamis nézettel foglalkoztunk már korábban. Szembe kell néznünk azonban azzal is, hogy mi magunk ne válljunk hamis nézetek követőivé.
  A korszakos vagy rendelkezés teológia (diszpenzacionalizmus), amely az emberi történelmet kölönböző üdvtörténeti korszakokra osztja fel, amelyekben Isten különbözőképpen bánt az emberiséggel, és egyéb más sajátosságai is vannak, éles támadásoknak vannak kitéve. Tehát sok protestáns és evangéliumi keresztyén sem ért egyet ezen nézet megállapításaival. Szükséges tehát megvizsgálnunk, hogy igazuk van-e az ellenzőknek, vagy sem. Biblikus-e ez a látásmód, melyet mi is alkalmazunk, vagy sem?

Elérhetőségek

Cím

7636 Pécs, Polgárszőlő u. 1.

Telefon

Email

info@bibliabaptista.hu

Video csatorna

Prédikációk, ének és zenei szolgálatok

Közösségi média

Adószám (1%)

Baptista Missziós Világalapítvány Magyarország
18302376-1-02

Közelgő események

Az esemény kezdetéig hátralévő idő:

Cím

Pécs - Rózsadomb
Polgárszőlő utca 1.

Istentiszteletek

Vasárnap
10:00 - Istentisztelet
17:00 - Istentisztelet
Szerda
- Istentisztelet és imaközösség

Kapcsolat

Email: info@bibliabaptista.hu
Telefon: